Tkáňové soli

Užívání, dávkovaní a nežádoucí účinky

Užívání, dávkovaní a nežádoucí účinky

Doporučená velikost dávky podle Schüsslera odpovídá laktózovému triturátu velikosti hrášku. Dnes se místo práškového triturátu většinou používají pastilky, které se rozpouštějí  v ústech. Jednotlivá dávka je jedna pastilka hmotnosti 0,5 g. Doporučené dávkováni je 3 – 4 takové dávky denně.

V akutních případech a na začátku léčby je třeba dávkováni zvýšit na 6 až 8 dávek denně. V případě akutního zánětu je možné například dávku Ferr phos zvýšit i na 1 dávku (0,5 g) každých 30 minut až 1 hodinu.

Speciálně se doporučuje užívat “horké magnezium” při akutních křečích, nespavosti nebo kolikových bolestech: 5 dávek zalít  horkou vodou a ihned po rozpuštění užit jako teplý nápoj. Po půlhodině je možné v případě potřeby podání “horkèho magnezia” zopakovat. Při dávkování 3 až 6 dávek denně objektivně posuzujeme a vyhodnocujeme účinnost až po prvních 6 týdnech užívání. Subjektivně bývá účinek evidentní i dříve.

Délka a intenzita dávkování závisí dle závažnosti deficitu a minerální nerovnováhy, jako i od časové délky trvání zdravotních problémů. Minerální deficit se užíváním tkáňových solí postupně snižuje a stav se neustále zlepšuje. Někdy je potřebné soli užívat několik dní až týdnů, např. Kali phos, jindy několik měsíců až rok, obzvlášť pokud jde o pomalé a hluboko působící soli jako je Silicea nebo Kali sulph. V akutních stavech někdy stačí intenzivnější dávkováni po dobu  několika  dní. Dávkováni a délka užívání jsou jasnější až s přibývající praxí, proto je dobré poradit se s odborníkem. Neúspěch podávání solí nemusí pramenit  jen ze špatně vybraného prostředku, často to bývá kvůli nedostatečnému dávkování nebo krátké době užívání.

Pastilky se rozpouštějí buď v ústech nebo ve vodě. Rozpouštění ve vodě se považuje za účinnější obzvlášť výhodné tehdy, když užíváme vícero solí naráz. Můžeme si polovinu z doporučených solí rozpustit ve vodě, kterou po malých douškách vypijeme dopoledne a polovinu ve  vodě, kterou vypijeme odpoledne. Takto rozpuštěné tkáňové soli se pijí pomalu, aby byl dostatek času na vstřebání solí přes sliznice už v ústní dutině. Malým dětem se tablety rozpouští v malém množství vody a podají po lžičkách. Případně je možné dětem vytírat dásně práškem z rozdrcené tablety. Takto je možné podávat i vícero druhů solí naráz. Pastilky je potřebné užívat mimo jídlo, to znamená, když jsou ústa prázdné, protože  se vstřebávají už v ústní dutině. Není potřebné se vyhýbat mentolu či kofeinu.

Směs všech  tkáňových solí (Biokomplex) by mohla svádět nahradit užívaní jednotlivých solí užíváním komplexu všech. Ale je třeba vysvětlit, že komplexní směsný přípravek je určený na dlouhodobé nebo stálé užívaní, prevenci, na posilněni při dietách, poruchách vstřebávání živin, pro starší lidí, aktivní sportovce nebo pro pacienty s mnohými nemocemi. Jednotlivé soli nejsou  v tomto případě triturované samostatně, ale spolu jako směs. Z tohoto důvodu je komplexní přípravek odlišný a nemůže nahradit jednotlivé tkáňové soli. Je nutné ho vnímat jako prostředek na celkové posilněni a doplněk k základním solím.

Nežádoucí účinky

Tkáňové soli jsou přirozené a tělu vlastní látky, proto  jejich užívaní je obvykle bez nežádoucích účinků. Je však vhodné poradit se o užívání s vyškoleným konzultantem, protože nesprávné užívání může v některých  případech způsobit diskomfort. Například, když Nat sulph (sůl na detoxikaci) způsobí zhoršení, pravděpodobně jde o stav dehydratace a je třeba upravit pitný režim a přidat Nat mur. Jiný příklad může být nespavost po použití Ferr phos, kdy je  třeba upravit čas užívání do 15.00 hodiny. Dalším příkladem může být zhoršení po Silicei, která má vypuzovací účinek nebo po Calc sulph, která zprůchodňuje tkáně a může přechodně zhoršit hnisání na kůži a sliznicích nebo po Kali sulph, která je vnitrobuněčný čistič a může přechodně zintenzivnit projevy chronického zánětu na kůži. Všechny tyto reakce jsou ale pochopitelné a jsou logickým důsledkem účinku jednotlivých solí. Jednoduchými opatřeními můžeme uváděným nežádoucím účinkům předcházet.

Objektivní nežádoucí účinky mohou nastat v důsledku kvantitativního příjmů nosiče, který tvoří 99,9 % hmotnosti tablet. Polyoly mají glykemický index 2 a proto se prakticky nerozkládají a nevstřebávají. Proto se dostávají do střeva, kde při vyšším příjmu (desítky tablet denně) mohou způsobit neškodný diskomfort – plynatost. Obyčejně se tyto problémy po 2 týdnech upraví a střevní flóra se přizpůsobí. Při užití velkého množství tablet (několik desítek) se může projevit laxativní účinek polyolů. I přesto  považujeme polyoly za mnohem lepší nosič v pastilkách než laktózu, mléčný cukor a to rovnou z 2 důvodů – glykemický index a intolerance.

Zvláštním případem jsou subjektivní nežádoucí účinky, které uživatelé neurčitě popisují, protože se cítí jinak, ale v podstatě neumí popsat konkrétní těžkosti. Když jsou přesvědčeni o nežádoucích účincích užívání tablet, tak je mohou subjektivně cítit. Je to něco podobného  jako negativní efekt placeba, tzv. nocebo. Diskomfort však může způsobit jednoduše změna. Když jde o takové neurčité těžkosti a pocity, doporučuje se zvýšit dávkováni, 1 dávku každé 2 hodiny, až do odzněni nepříjemností.

Bezpečnostní list nosiče (Safety Data Sheet) si můžete stáhnout tu.

Podrobnější informace najdete v publikaci Bunkové soli nebo na těchto stránkach u  jednotlivých tkáňových  solích.