Tkáňové soli

Nosič účinné látky

V časech Dr. Schüsslera byl jediným lékopisným nosičem mléčný cukr, laktóza. V současnosti jsou známé i další, modernější materiály, například škroby nebo polyoly, splňující lékopisné požadavky na přípravu tkáňových solí ve  formě tablet nebo granulátu. Výrobci v zahraničí nabízí i jiné galenické formy tkáňových solí: pastilky, granuláty, alkoholové roztoky. Sám Schüssler používal práškovou formu připravenou lékárníkem na základě předpisu. Z dostupných informací od výrobců je jasné, že každý výrobce si výrobní postup upravil tak, jak to považoval za optimální. Výrobní postupy se liší od výrobce k výrobci, ne v principu, ale v mnohých detailech. Celosvětově existuje mnoho výrobců tkáňových  solí, přičemž se liší jejich výrobní postupy, galenické formy, potence a ostatně i nosič.

Nosič je inertní látka, která funguje jako práškové ředidlo. 

Laktóza (mléčný cukr) se ve farmacii jako nosič účinné látky nebo plnivo používá odpradávna. Britský homeopatický lékopis z roku 1876 například uvádí: mléčný cukr je velmi důležitá substance v homeopatické farmacii, a proto je potřebné věnovat velkou pozornost její čistotě. Byla zvolená pro aplikační účely ze dvou  důvodů – 1. protože nemá medicínské účinky, 2. protože její krystalické částečky jsou velmi tvrdé a z tohoto důvodu jsou velmi užitečné pro drcení částeček léčiva určených pro proces triturace.

Laktóza je přirozeně se vyskytující jednoduchý cukr, disacharid, složený z jedné molekuly glukózy a jedné molekuly galaktózy. Tvoří dva izomery. Nachází se v mléku všech  savců a pro komerční účely se získává jako vedlejší produkt mlékárenského průmyslu. Pro farmaceutické účely se používá hlavně α-laktóza monohydrát různé velikosti částic a různé čistoty.

Na rozdíl od poznatků 19. století dnes víme, že laktóza má medicínské účinky. Je součástí mléka savců a hlavním zdrojem sacharidů ve  výživě mláďat. V tenkém střevě se štěpí pomocí enzymu laktázy na svoje dvě molekuly – glukózu a galaktózu. Galaktóza se dále  v játrech metabolizuje dalším enzymem – galaktozidázou – na glukózu. Mléčný cukr v mléku je teda hlavním zdrojem energie pro mláďata savců a teda i člověka. Aktivita enzymu laktázy je nejvyšší při porodu a po narození a zůstává vysoká i v období kojení. Po druhém roce života postupně klesá. Dítě začíná přijímat i jinou potravu než mléko. Z fylogenetického hlediska vývinu člověka nebyla tolerance mléka v dřívějším věku života opodstatněná , protože člověk se tak jako jiní savci nesetkali s jinými mléky než mateřským, a tak se aktivita laktázy postupně snižovala. Když se člověk naučil chovat domácí zvířata a používat jejich mléko, z hlediska vývinu to vedlo k tendenci zachovat aktivitu enzymu laktázy a schopnosti štěpit mléčný cukr. U některých jedinců se tak zachovala schopnost strávit mléko a část  života zůstávala aktivita enzymu dostatečná. Deficit enzymu laktázy tak zůstal geneticky determinovaný. Udává se, že laktózovou intoleranci  má v Severní Evropě,  minimálně 15 – 25% populace, v jižních krajích  je to 40 – 75% a v Asii a Africe víc  než 95%. Intolerance laktózy, tedy snížená nebo je chybějící aktivita enzymu laktázy, způsobuje, že nenaštěpená laktóza se nevstřebává v tenkém střevě, ale postupuje trávicím traktem níže, v tenkém střevě vytváří osmotický gradient, co má za následek difúzi vody a elektrolytû do tenkého střeva. Zvýšený objem střevního  obsahu stimuluje motilitu střev a urychluje jeho vyprazdňování. V tlustém  střevě laktózu katabolizují střevní bakterie za vzniku kyseliny mléčné, vodíku, metanu, oxidu uhličitého a hydroxidových komponentů. Vodík se resorbuje a vydechujeme ho plícemi, organické kyseliny dráždí střevní stěnu, vyvolávají křeče a bolesti břicha. Výsledkem nedostatečného trávení laktózy jsou různé gastrointestinální těžkosti: průjmy, kolikovité bolesti, meteorismus střev a přelévání střevního obsahu. 

Z hlediska užívání tkáňových  solí, v kterých je nosičem účinné látky laktóza, je dalším faktorem glykemický index, který je důležitým parametrem pro diabetiky. Glykemický index je relativní hodnota na stupnici 0 – 100, která udává, jak ta-která potravina nebo její složka ovlivňuje hladinu volné glukózy v krvi, glykémii, přičemž glykemický index glukózy je 100. Glykemický index laktózy se pohybuje v rozmezí 43 až 48, co znamená, že diabetici si ji musí započítat do celkového denního příjmu cukru. Když uvážíme, že tkáňové soli se užívají kvantitativně a příjem nosiče může být i několik  desítek gramů denně, je nutné si uvědomit, že laktóza je rychlý cukr a zbytečné kalorie. Například 60% Slováků trpí nadváhou. Toto je druhý důvod po časté intoleranci, proč jsme od laktózy v našich solích Biomineral D6 ustoupili.

Polyoly se používají jako nosiče účinné látky víc než šedesát let. Jsou to cukrové alkoholy a ve většině případů jde o přírodní látky, které se bežně vyskytují v rostlinách a jejich plodech. Nejčastěji se jako nosiče používají sorbitol, manitol, xylitol a isomalt. My jsme zvolili jako nosič isomalt ve farmaceutické kvalitě německého výrobce Beneo-Palatinit a to hned z více důvodů.

Polyoly mají nízký glykemický index – v případě isomaltu je GI=2, tedy prakticky neovlivňují hladinu glukózy v krvi. Nevstupují aktivně do metabolismu jako laktóza. Jsou kompletně spotřebované Bifidobakteriemi tlustého střeva, přičemž jen ojediněle mohou způsobovat  přechodné nadýmání a plynatost. Vliv na střevní mikrobiom je však pozitivní. Isomalt se považuje za prebiotický cukr, který posouvá složení střevní mikroflóry směrem ke zdraví prospěšným probiotickým bakteriím a tím  podporuje zdravou sliznici střeva (viz vědecká studie níže). Vyšší dávky Isomaltu mohou vytvořit osmotickou nerovnováhu v tlustém  střevě s laxativním účinkem. Vážou na sebe vodu a tím mohou změkčovat stolici. Konzumace 25 g Isomaltu naráz (ekvivalent 50-ti pastilek Biomineral D6) může u dětí ve  věku 6-9 roků vyvolat laxativní efekt (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12064338/) . Polyoly ve všeobecnosti mají neutrální sladkou chuť na úrovni 60% sladkosti cukru. Když tedy nejsou stravitelné bakteriemi ústní dutiny, přispívají ke snižování tvorby zubního povlaku a prevenci vzniku zubního  kazu. Na rozdíl od laktózy, která se získává z kravského mléka, polyoly jsou rostlinného původu, co také ovlivnilo naši volbu. Soli Biomineral D6 jsou vegan.

Isomalt je netoxický, nealergizující a nedráždivý nosič, jehož toxická dávka nebyla stanovena, protože nejsou známé žádné nežádoucí účinky (viz. 11. bod o toxikologických údajích Bezpečnostního listu, najdete níže). Pro tyto vlastnosti jsou polyoly vyhledávanou náhradou cukru v potravinářství, vhodné i pro diabetiky. Ve farmaceutickém průmyslu patří mezi moderní pomocné látky.

Bezpečnostní list, kde se v bodě 11 konstatuje úplná bezpečnost (PDF).

Odkazy na produktová videa výrobců (minitablety na báze isomaltu), (výhody isomaltu ako nosiča účinných látok).

Studie o pozitivním vlivu isomaltu na střevní mikrobiom (PDF)