Tkáňové soli

Status výživového doplňku

Tkáňové (Schusslerovy, buněčné) soli jsou uvedené na trhu buď jako homeopatický lék nebo jako doplněk stravy. Je to administrativní záležitost zohledňující legislativní možnosti v dané krajině a rozhodnutí samotného výrobce. Ve všeobecnosti, pokud je to možné, výrobci  usilují o status výživového doplňku, protože uvedení na trh je rychlejší a méně nákladné. Tkáňové (Schüsslerovy, buněčné) soli Biomineral D6 jsou na Slovensku a v Čechách registrované jako doplňky výživy. 

Status výživového doplňku pro tkáňové soli považujeme i za logicky správnější, neboť účelem tkáňových solí není homeopatická léčba, ale doplnění deficitu minerálních živin do  buňky, tedy minerální suplementace.  

Bohužel, opakovaně jsme zaregistrovali zavádějící a klamavé tvrzení spolupracujících osob některých výrobců tkáňových solí a to zejména  v ČR, že registrace jako homeopatický lék je zárukou lepší kvality nebo dokonce účinnosti a že registrace jako výživový doplněk dokonce neopravňuje používání názvu Schüsslerovy soli nebo znamená nedostatečnou kvalitu výrobku. Považujeme proto za potřebné v této souvislosti šířit osvětu.

Při registraci produktu jako homeopatického léku se nevyžaduje prokázání ani účinku a ani množství obsahové látky.  

Schüsslerovy soli nejsou homeopatickými léky a to ani tedy, když jsou tak registrované. Navíc, sám Schüssler používal svoje soli jako prášky připravené lékárníkem, které nebyly  registrované jako homeopatické léky, ale byly vyráběné jako magistraliter přípravky (individuální příprava léků v lékárně na základě předpisu). Kvalita tkáňových solí je totiž závislá na výrobním postupu, ne  na registračním statusu. Záleží na tom, kdo vyrábí, jak vyrábí, a dokonce s jakým duševním nastavením vyrábí. Či jde o ruční trituraci nebo výrobu trituračními stroji. Při výrobě informačních přípravků musí být člověk velmi soustředěný a klidný

Status výživového doplňku umožňuje prodej produktů mimo síť lékáren, v čem vidíme velkou svobodu a lepší dostupnost s ohledem na skutečnost, že se jedná o tělu vlastní látky v minimální dávce, teda velmi jednoduchý a bezpečný systém podpory zdraví. Našimi klienty jsou mnohokrát  právě ambulance, poradny, obchody se zdravou výživou a přírodní kosmetikou a podobně.

Další zavádějící tvrzení se týkají originality.

Dr. Schüssler napsal a poprvé vydal svoji „Zkrácenou terapii“ v roce  1874 a v následujících 25 letech vydal 25 vydaní tohoto díla, vždy doplněné o nejnovější empirické nebo vědecké poznatky. V každém vydaní popisuje mechanizmus účinku 12 minerálních solí, připravených lékopisným  způsobem v lékárně v Lipsku, které dnes označujeme jako základní tkáňové soli. Výrobní postup se od doby Schüsslera nezměnil až na nepodstatné speciality jednotlivých výrobců. Někteří výrobci  zařadili k Schüsslerovým solím širokou paletu dalších doplňkových solí včetně například arsenu, brómu nebo zlata. Někteří výrobci přidali do sortimentu směsi tkáňových solí, např. proti chřipce a nachlazení, Bioplasmu nebo Biokomplex – směs 12 základních solí a další. Výrobci se lišî i v tom, jaký nosič si zvolili: laktózu, škrob, zředěný alkohol, polyoly. 

My jsme se v naší  produktové řadě tkáňových solí Biomineral D6 inspirovali dalšími známými autory, například Prof. Dr. Williamom Boerickom a u několika solí kombinujeme 2 trituráty (například D3 a D6 nebo D6 a D12), dále Dr. G. W. Careym a na obale používáme jím přiřazenou barvu a v neposlední řadě výrobcem Aura-Soma Ltd. (UK), který poprvé použil inovativní vegan nosič – polyoly, protože suroviny živočišného původu nepoužívá tento výrobca z princípu.

Každý výrobce, který dodrží výrobní postup zveřejněný Dr. Schüsslerem, může svoje výrobky plným právem označit jako originální. Výjimkou jsou některé slovenské a rakouské lékárny, které vydávají homeopatickým výrobním postupem připravované homeopatické léky v potencii D6 z těch stejných  substancí za tkáňové  soli. Výroba tkáňových solí je v porovnání s výrobou homeopatik mnohem pracnější, náročnější na čas, personál a technologii a proto dnes není v podmínkách  lékárny realizovatelná.