Tkáňové soli

Tkáňové soli nejsou homeopatika

Můžeme se zamyslet, zda v pastilkách z triturátu D6 je vůbec dostatečné množství účinné látky. Pojďme se na to podívat matematicky. Vezmeme si jako příklad Calc phos, kde účinnou látkou je hydrogénfosforečnan vápenatý CaHPO4. Jeho molární hmotnost je 136,06 g/mol a jednoduchým přepočtem pomocí Avogadrovej konstanty, udávající počet částic jakékoliv látky v jednom mole, zjistime, že 1 g CaHPO4 obsahuje 4,4 . 1021 molekul. Když připravíme 1 g triturátu D6, kde koncentrace účinné látky je v ředění 10-6, můžeme říci, že 1 g triturátu D6 obsahuje 4,4 . 1015 molekul. Když má jedna tableta Calc phos hmotnost například 0,5 g, tak v této  tabletě je 2,2 . 1015 molekul účinné látky, tedy dostatečné množství na to, aby se upravily poměry této látky v buňce a v mimobuněčném prostoru.

Truplová, Ž., Trupl, M., Bunkové soli, 2022, vyd. 2, Biomineral s.r.o., str. 12

Jaký je rozdíl mezi homeopatickým přípravkem a tkáňovými solemi?

Všimli jsme si, že některé slovenské a rakouské lékárny vydávají homeopatické léky za Schüsslerovy nebo tkáňové soli. Je to neodpustitelné klamání zákazníků a dehonestování Schüsslerovy celoživotní práce. Chceme proto zdůraznit rozdíly a objasnit terminologii. Pojmenování Schüsslerovy, buněčné a tkáňové soli jsou synonyma, to znamená, že označují ty stejné přípravky.

I přes podobnosti části výrobního postupu nemůžeme tkáňové soli považovat za homeopatika a ani je  s nimi zaměňovat. Při výrobě ve  vodě nerozpustných homeopatik se podle homeopatického lékopisu postupuje triturací do stupně 3, následně se přechází na tekutou formu a pokračuje se dynamizací vodního  nebo lihového roztoku. Po té se kápnou přibližně 2 – 3 kapky finální tinktury požadované potence na přibližně 4 – 10 g homeopatických granul (používají se laktózové a sacharozové kuličky různých velikostí). Konečná tinktura bývá v minimální 90% alkoholu. Díky její prchavosti se po okamžitém uzavření lahvičky povrch homeopatických granulí rovnoměrně zmáčí.

Tkáňová sůl a homeopatický lék  jsou však úplně odlišné přípravky vyrobené jiným způsobem. Výroba tkáňových solí byla popsaná Dr. Scüsslerem v jeho publikaci „Zkrácená terapie“. Tkáňové soli se triturují až do stupně 6 (6. potence), což je mnoho pracnější než si představujeme, že jedna triturace trvá minimálně hodinu. Tento postup představuje velké objemy prášku, který se nakonec tabletuje. Takto časově, prostorově i technologicky náročná výroba je v podmínkách  lékáren nereálná. To ale nemůžeme obcházet záměnou přípravků za homeopatika.

U buňkových solí jde o suplementaci minerální látky a její minimální obsah je důležitý (pohybuje sa řádově v množství 1015 až 1018 molekul účinné látky v 1 tabletě, tedy počet molekul v jedné dávce se rovná číslu s 15 až 18 nulami !), u homeopatického přípravku jde o informaci, která se nanáší na povrch sacharózových kuliček a celkový obsah účinné látky se blíží k nule. Na 5-10 g cukrových granulek se nanesou jen  2-3 kvapky homeopatické medikační tinktury. 

Homeopatika se od tkáňových solí liší  zejména neporovnatelně nižším kvantitativním obsahem účinné látky. U homeopatik mluvíme hlavně o homeopatické informaci léku. Homeopatika jsou informační prostředky. Pokud lékárna nabízí homeopatické granule jako Schüsslerovy soli, jde o záměnu přípravku nebo o podvod. Kromě rozdílnosti ve výrobním postupu je rozdíl i v přístupu. Zatím co homeopatika vychází z pravidla „similia similibus curantur“, to znamená léčení podobného podobným, v práci s tkáňovými solemi vycházíme ze znalosti funkce jednotlivých minerálních látek, jejich fyziologického významu, dále z empirických, tak i vědeckých poznatků o projevech jejich  deficitu. Tento nitrobuněčný nebo tkáňový deficit se snažíme podáváním tkáňových solí vyrovnat a celkově upravit minerální rovnováhu. Jako příklad můžeme uvést homeopatikum z cibule Allium cepa. Všichni známe pálení, slzeni a pálivý výtok z nosu a očí při krájení cibule. Když homeopatikum z cibule Allium cepa použijeme u podobných projevech  akutní nebo alergické rýmy, jde o homeopatickou léčbu. V homeopatii se snažíme vybrat lék s obrazem co  nejpodobnější symptomům, které chceme léčit, přitom zvolená potence homeopatického léku by měla zodpovídat intenzitě nemoci. To znamená, že při silné rýmě klidně použijeme Allium cepa v potencii 30C, kde se fyzicky nenachází už ani jedna molekula původního matečného přípravku, ale jen informace. Čím je vyšší potence, tím  je účinek homeopatického léku silnejší. Pro tento paradox má homeopatie mnoho odpůrců. Je to těžko představitelné a našim stereotypním myšlením těžko pochopitelné. Pro lepší představu o vlastnostech vysoko zředěných roztoků vám doporučujeme shlédnout si dokumentární film „Water memory“. Najdete ho na YouTube. Je to vědecký dokument s virologem Lucom Montagnierom, laureátem Nobelovej ceny z roku 2008 za objeveni HIV viru. Obrazy homeopatických léků jsou popsané v článcích Materie mediky. Účinek homeopatických léků je někdy těžko předvídat, natolik je velmi individuální. Povzbuzují vitalitu a samoléčící síly organismu. Z nehmotné povahy homeopatik vyplývá i nehmotný účinek, místem působeni vyšších potencí homeopatik je především psychika. Homeopatie pátrá po tzv. bludech mysli.

Tkáňové soli slouží na vyrovnaní vnitrobuněčného deficitu minerálních živin a obnovení minerální rovnováhy velmi jemným způsobem. Při práci s nimi musíme znát fyziologické účinky minerálních látek a patologické projevy jejich deficitu. Tento systém disponuje bohatými a cennými empirickými poznatky o projevech minerálního deficitu (řeči těla) a tvářové diagnostice, které ale neplatí pro homeopatické léky, i když jsou vyrobené z těch stejných látek a v mnohém podobné.

Tkáňové soli se také od homeopatik odlišují i dávkováním, které musí být kvantitativně, t. j. několik dávek denně. Užívaní homeopatik může být  jedna dávka denně, týdně nebo dokonce až měsíčně. V akutních stavech se i homeopatika dávkují několikrát denně. Užívaní tkáňových solí se velmi vhodně kombinuje s homeopatickou léčbou. Díky tkáñovým solím pacient vidí poměrně rychle hmatatelný a předpověditelný výsledek a je ochotný dále spolupracovat. Zlepšuje se kondice tkání a orgánů. Díky homeopatikům se zase léčba zintenzívni a zmírní se stres.