ZINCUM

Zincum chloratum – Zinek (Chlorid zinečnatý)
Zincum chloratum
Zinek je nejdůležitější z doplňkových solí pro jeho kvantitativní zastoupení v lidském těle a díky mnoha úlohám, které plní.
V dospělém lidském těle se nachází 2 až 3 g zinku, z toho je 60 % ve svalech a 30 % v kostech. Zbylých 10 % je především v játrech, zubech, kůži, vlasech, nehtech, bílých krvinkách, prostatě, spermiích, varlatech a v mozku. Jeho kvantitativní přítomnost v těle je srovnatelná se železem a křemíkem.
Můj osobní názor je, že zinek by měl patřit mezi základní tkáňové soli, vzhledem k jeho kvantitativnímu zastoupení v těle a také jeho významu pro organismus. Jeho biologický význam pro člověka je známý až od druhé poloviny 20. století, proto se Dr. Schüssler, přestože celý život sledoval nejnovější odbornou literaturu, o něm nemohl dozvědět. Základní tkáňové soli jsou ty, které definoval Schüssler, přičemž pochyboval o soli Calc sulph i v posledním vydání Zkrácené terapie, příručce k biochemické léčbě onemocnění. Doplňkové soli doplnili jeho následovníci, a jsou to stopové prvky, kvantitativně s řádově nižším zastoupení v lidském organismu, přičemž z tohoto hlediska je zinek výjimkou. Schüssler se jím nezabýval, avšak přítomnost zinku ve tkáních je významnější než zastoupení mědi, jódu, manganu, chromu anebo selenu.
Nejčastější případy použití přípravku Zincum
Níže uvádíme typické a nejčastější případy jeho použití, přičemž v závorce je uvedena vhodná kombinace:

 • Chronické a opakované záněty  gastrointestinálního traktu, opakované a chronické průjmy, záněty střeva, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba atd. (Ferr phos, Nat sulph, Kali sulph).
 • Gastritida, infekce Helicobacterem pylori, poškozená sliznice žaludku, bolesti žaludku (stres: Mag phos, regenerace sliznice: Nat mur, Calc phos, Nat sulph – podpora jater, Nat phos – odkyslení).
 • Poruchy nočního videní a videní za šera.
 • Ztráta čichu a chuti (Nat mur).
 • Degenerativní onemocnění oka ve vyšším věku (Nat sulph).
 • Zánět a zvětšení prostaty (Silicea – otok a zánět, Nat mur – časté nutkání na močení a nedostatečný pitný režim).
 • Gynekologické záněty.
 • Ateroskleróza (Silicea, Nat phos).
 • Snížená obranyschopnost (Ferr phos).
 • Cukrovka 1. a 2. typu (Mag phos, Kali sulph – 1. typ, Nat phos, Chromium – 2. typ).
 • Suchá kůže (Nat mur – chybí voda, Nat phos – chybí tuky).
 • Špatné hojení ranek na kůži (Silicea, Nat phos – odkyslení).
 • Vypadávání vlasů, křehké vlasy (Silicea).
 • Slabé, lámavé, zdeformované nehty (Silicea, Calc fluor).
 • Bíle skvrny na nehtech (Calc phos).
 • Infekční onemocnění jako virové bradavice, hepatitida, opakované herpesy (Nat sulph, Calc sulph – hnisavé), HIV.
 • Vnitrobuněčné patogeny (Kali phos).
 • Opakované anebo chronické infekce dýchacího systému (Ferr phos, Kali sulph – plíce, Kali mur – průdušky).
 • Parazity (Silicea).
 • Suché a poškozené sliznice nosu a přinosových dutin, chronické infekce (Nat mur, Calc phos).
 • Alergie (Calc phos, Nat mur, Mag phos).
 • Histaminová intolerance (Nat mur, Mag phos, Cuprum, Ferr phos).
 • Anémie (Ferr phos, Cuprum – z nedostatku železa, Calc phos – snížená krvetvorba v kostní dřeni).
 • Degenerativní onemocnění mozku spojené s chronickým zánětem, např. Alzheimerova choroba (Kali phos, Silicea, Mag phos), Parkinsonova choroba (Kali phos, Ferr phos).
 • Opožděný kognitivní vývoj, Downov syndrom (Kali phos, Mag phos).
 • Pomalý růst a nechutenství (Calc phos).
 • Opožděný sexuální vývoj, impotence, snížený počet a pohyblivost spermií.
 • Regenerace pojivové tkáně a podpora tvorby kolagenu: šlach, vazů, chrupavek, kostí, osteoporóza (Calc phos, Nat mur, Silicea, Cuprum).
 • Všechny chronické záněty (Kali sulph, Ferr phos, Cuprum, Selenium, Manganum).

 

Řeč těla

 • Zhoršená chuť a čich (Nat mur).
 • Bílé fleky na nehtech (Calc phos).
 • Slabé nehty, deformity na nehtech, infekční záněty nehtového okolí (Silicea).
 • Vypadávání vlasů, jejich zhoršená kvalita a křehkost (Silicea).
 • Strie (Silicea).
 • Akné s hlubokými, zanícenými a infikovanými ložisky (Silicea).
 • Chronický zánět kůže (Kali sulph).
 • Špatná hojivost defektů na kůži (Silicea).
 • Suchá a drsná kůže (Nat mur – chybí voda, Nat phos – chybí tuky, Silicea).
 • Suché sliznice (Nat mur, Calc phos).
 • Opožděný růst a nechutenství (Calc phos).

 

Tvářová diagnostika

 • Orámovanie okraja pier svetlým pásom (podľa T. Feichtinger, S. Niedan- Feichtinger: Antlitzanalyse in der Biochemie nach Dr. Schüssler).

Podrobná biochemie
V systému tkáňových solí řadíme Zincum (chlorid zinečnatý) k antioxidantům, solím, které jsou schopné kontrolovat zánět (Kali sulph, Ferr phos, Cuprum, Selenium, Manganum). Spolu s mědí je zinek součástí například významného antioxidačního enzymu superoxid dismutázy.
Protizánětlivý účinek zinku je významný při všech chronických zánětech, a tedy degenerativních procesech. Proto zinek, stejně jako i jiné antioxidanty, zpomaluje proces stárnutí. Logicky teda nedostatek zinku vede k předčasnému stárnutí. Z pohledu degenerativního procesu a chronického zánětu má zinek afinitu především k zánětům trávicího traktu, kůže a sliznic, oka, prostaty a mozku. Jeho deficit se projevuje dále i v imunitním, kosterním, reprodukčním systému a v metabolismu. Oxidační stres a nedostatek zinku je příčinou chronických degenerativních onemocnění, jako jsou ateroskleróza, neurodegenerace, diabetes a další.
Kromě toho, že je účinným antioxidantem, je důležitý také při kontrole buněčného dělení. Až 30 % se ho nachází v buněčném jádru spolu s DNA. Zapojuje se do replikace DNA a transkripce, prvního kroku proteosyntézy. Jeho nedostatek koreluje s poškozením DNA. Z několika důvodů je teda považovaný za chemoprevenci rakoviny. Studie poukazují obzvlášť na rakovinu prostaty a agresivní formy rakoviny prsou. Deficit zinku je videt hlavně na místech rychlého buněčného dělení: sliznice, kůže, vlasy, nehty.
Ústřice jsou laicky známé jako afrodisiakum, právě pro velmi vysoký obsah zinku. Ten se nachází ve zvýšené míře i v prostatě a jejím sekretu, varlatech a spermiích. Zinek v sekretu prostaty zabezpečuje antimikrobiální a protizánětlivý účinek a má souvislost s pohyblivostí spermií. Jeho deficit způsobuje opožděný sexuální vývoj, snížené libido, nižší počet spermií, sníženou pohyblivost spermií a jejich změněnou morfologii, sníženou hladinu testosteronu, a nakonec i impotenci. Pro častý výskyt deficitu zinku u lidí ve vyšším věku a z důvodu nedostupnosti vyšetření se mužům doporučuje užívání zinku jako prevence zvětšení prostaty. Stárnutí je doprovázeno poklesem zinku v prostatě a snižováním plodnosti. Zinek se svým antioxidačním a DNA-protektivním účinkem může být výborným prostředkem v prevenci onemocnění prostaty, včetně chronických zánětů, hyperplazie, ale i rakoviny. Podobný účinek, jako má zinek u mužů v prostatě, má u žen v mléčných žlázách. Je důležitý při tvorbě mateřského mléka a pro dlhoudobé zdraví ženy.
Koncentruje se v oku a je dobrým prostředkem proti degenerativním onemocněním oka ve vyšším věku, jako například suchá forma makulární degenerace, ztráta vidění, degenerativní poškození sítnice a špatné noční vidění. Je významný pro dostupnost vitamínu A (vitamín potřebný pro oko).
V mozku přítomnost zinku chrání mozkové buňky před oxidačním stresem, předčasným stárnutím a smrtí buněk. Proto některé zdroje uvádějí jeho příznivý vliv při degenerativních onemocněních mozku jako Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Setkala jsem se i s odborným názorem, že deficit zinku má souvislost s poruchami chování. Zinek má uklidňující účinek a z jeho nedostatku vzniká agitovanost, poruchy koncentrace, nespavost a náladovost. Jeho koncentrace klesá stresem. Deficit je výrazný u dětí s autismem, ADHD anebo dyslexií.
Neposlední významnou úlohou zinku je hojení poškození a poranění epitelu střev a cév, což vyzdvihuje jeho důležitost při léčbě chronických průjmů a zánětů střev a aterosklerózy. Podporuje strukturální integritu endotelu krevních cév a epitelu gastrointestinálního traktu. Při ateroskleróze je narušený endotel cév zánětem. Zinek prokázal schopnost zahojit poranění střevního epitelu. Bez dostatku zinku se tyto ranky nemohou dobře zhojit. Chronické záněty střeva mají za následek léze na sliznici, což způsobí zhoršení vstřebávání a hešte větší deficit zinku. Paraziti taktéž způsobují poranění sliznice. To nakonec vyústí do podvýživy, nechutenství, průjmu. Navzdory zatím nejasnému mechanismu se zdá být zinek superlékom na léčbu průjmů. Zkracuje trvání onemocnění, zlepšuje absorbci vody a elektrolytů ve střevě, urýchluje regeneraci střeva a zvyšuje imunitní odpověď a eliminaci patogenu ze střeva. Pokud jde o další zánět trávicího traktu, je vhodným doplňkem při gastritidě, infekci Helicobacterem pylori, chronických průjmech, chronických zánětech střeva, ulcerózní kolitidě, Crohnově chorobě apod.
Jeho deficit v kůži má souvislost s psoriázou, ekzémem a akné s pomalým a špatným hojením vyrážek, prasklin, chronickým zánětem kůže a infekcemi na kůži. Tento účinek můžeme připsat jeho podpoře tvorby kolagenu. Mezi projevy deficitu na kůži patří také výrazná suchost a sklony k alergickým reakcím. V léčbě akné se kombinuje protizánětlivý účinek s protibakteriálním. Zinek je obzvlášť vhodný pro teenagery z důvodu probíhajícího růstu a hormonálního dospívání. Nedostatek zinku se projevuje také na vlasech a nehtech – špatný růst nehtů, deformace nehtů, infekční záněty okolí nehtů, bílé fleky na nehtech, vypadávání a křehkost vlasů (u zvířat chlupů).
Zinek hraje důležitou úlohu v imunitním systému. Je esenciální pro tvorbu, vyzrávání a funkčnost leukocytů. Je potřebný pro funkci tzv. NK buněk (přirozených zabijáků) nespecifické přirozené imunity, vyzrávání T-lymfocytů (specifická imunitní odpověď) a neutrofilů (akutní fáze zánětu). Zinek je esenciální pro buněčnou, jakož i humorální imunitu (tvorba protilátek). Podílí se také na první linii obranyschopnosti. Nachází se v sekretu respiračního systému, v plicích a hrdle, kde má antimikrobiální účinek. Například deficit zinku u dětí v rozvojových zemích zvyšuje riziko a úmrtnost dětí v důsledku průjmů, zánětu plic a malárie. Ve vyspělých zemích je deficit zinku též rozšířený a má za následek snížení obranyschopnosti proti infekcím, bakteriím, virům, ale i rakovinovým buňkám. Známý a běžně využívaný je jeho účinek při běžném nachlazení, přičemž významně zkracuje délku onemocnění. Deficit zinku může mít různé dopady na imunitu: snížení funkce makrofágů, neutrofilů, aktivity NK buněk, opožděný typ hypersensitivity, oxidační stres, ale především snížení počtu T-lymfocytů, které nás chrání před vnitrobuněčnými parazity a které se obzvlášť špatně eliminují. Suplementace zinku je vhodná obzvlášť při komplikovanějších infekcích: virových bradavicích, často se opakujících výsevech oparu na rtech, vážných a opakujících se infektech dýchacího systému (včetně pneumonie u dětí a starých lidí), HIV infekci, chronické hepatitidě C, střevních infekcích a vnitrobuněčných parazitech, gynekologických infekcích.
Některá poškození jater mají přímou souvislost s deficitem zinku. Jde především o infekční hepatitidu a hepatitidu u alkoholiků. V játrech se zinek váže na metalotionein, protein bohatý na cystein, který se váže zinek, měď, selen, ale i toxické kovy jako rtuť, stříbro, arzen. Zinek se jeví jako hepatoprotektivum a naopak, játra jsou klíčová pro metabolismus zinku. Byla prokázána souvislost jeho deficitu s fibrózou jater a narušenými funkcemi, jejichž projevy jsou zvýšený bilirubin a cholesterol. Zinek se v játrech té zúčastňuje metabolismu alkoholu jako metaloenzym alkoholdehydrogenáza.
Zinek je minerální živina důležitá pro exokrinní i endokrinní funkce pankreasu. Hraje významnou roli v regulaci apetitu, je vylučován do trávicího systému pankreatickou šťávou. Nerovnováha zinku může ovlivnit funkci trávicích enzymů, což je důležité v období těhotenství, laktace a růstu. Nedostatek zinku způsobuje ztrátu vnímání chutě a vůně. To by mohlo být ukazovatelem deficitu. Jeho suplementací se zlepšuje nejen vnímání chutě, ale také apetit a podporuje se rychlejší růst.
Zinek lze též přiřadit ke klíčovým faktorům regulace metabolismu cukrů. Na jedné straně reguluje vylučování glukagonu z α–buněk pankreatu, hormonu pracujícího opačně než inzulin (glukagon zvyšuje hladinu cukru v krvi). Na druhé straně je zinek stavební součástí inzulinu, hormonu skloňovaného v souvislosti s cukrovkou, a je důležitý v jeho biosyntéze v β-buňkách pankreatu. β-buňky pankreatu obsahují o mnoho vyšší koncentraci zinku v porovnaní s ostatními buňkami lidského těla. Když k tomu připočteme další enzymy důležité v metabolismu cukru, které jsou na zinku závislé, jeví se rozumná suplementace zinku skutečně vhodným kandidátem prevence a léčby cukrovky. Jsou známy jeho pozitivní účinky při cukrovce obou typů, jako i u komplikací tohoto onemocnění. Zinek, zdá se, zpomaluje smrt buněk produkujících inzulin (diabetes I. typu) a je důležitý i pro odpověď buněk na inzulin (diabetes II. typu).
Zinek je důležitý při produkci hormonů štítné žlázy a jejich aktivní formy T3 (trijódtyronín).
Jelikož zinek představuje růstový faktor a hraje roli v buněčném dělení, nepřekvapí nás, že je vhodný při prevenci a léčbě osteoporózy. Zlepšuje remodelaci kostí a tvorbu kolagenu. Pro podporu tvorby kolagenu je důležitý křemík, zinek a vitamín C. Pro metabolismus vápníku je zas klíčový vitamín D a přiměřený přísun vápníku.
Fyziologická koncentrace zinku tlumí uvolňování histaminu, které je aktivované IgE protilátkami a ionty vápníku (zinek kompetitivně tlumí akci Ca2+). Proto se zinek doporučuje při alergiích a astmatických symptomech. Nedostatek zinku se pojí s příznaky histaminové intolerance, jako je například svědění.
Zinek je též kofaktorem několika enzymů v metabolismu železa. Podávání zinku spolu se železem se jeví jako efektivnější také pro podporu tvorby hemoglobinu v léčbě anémie, ale také pro zvýšení počtu červených krvinek. Na druhé straně, vysoké dávky zinku mohou vyvolat anémii z nedostatku železa.
Zincum v homeopatii
Zinek v homeopatii je spojovaný se zveličováním, přeháněním a zdůrazňováním intelektuálního výkonu, tlakem na duševní výkon, především ve škole. Opakování, nacvičování a rutina. Neklid, tiky až kompulsivní chování. Tlak na mentální výkon, ale i mentální zablokování jsou v obraze tohoto léku. Potlačování citů a emocí, velká kontrola. Tito lidé milují práci s počítači, účetnictví apod. Onemocnění z tlaku ze strany nadřízených, učitelů, rodičů. Pracují tvrdě a mají strach ze selhání.
Význam zinku v lidském organismu
Zinek je potřebný pro funkci více než 100 známých enzymů. Je důležitý pro syntézu bílkovin, transkripci (přepis) DNA, správné fungování imunity, hojení ran, tvorbu DNA, buněčné dělení. Je růstovým faktorem v těhotenství a dětském věku.
V lidském těle se netvoří jeho zásoby a proto je potřebný dostatečný denní příjem zinku v potravě. Protože zinek se vyskytuje jako součást proteinů a nukleových kyselin, vyšetření krve teda není vhodné na určení jeho deficitu. Lékaři se jím zabývají sporadicky, a to i navzdory tomu, že jeho deficit je častější, než bychom předpokládali. Vyšetřuje se například z vlasů a potu.
Také ve vyspělých zemích je příjem zinku hraniční. Skupinou ohroženou deficitem zinku jsou děti a staří lidé, diabetici, alkoholici, pacienti na parenterální výživě, lidé se zánětem žaludku a sníženou tvorbou žaludeční kyseliny, pacienti s chronickými průjmy a záněty střeva, pacienti užívající farmaceutické přípravky, které snižují schopnost vstřebání zinku (např. vysoký příjem sloučenin železa, kalcia, perorální kontraceptiva a některé antibiotika), dále vegetariáni a vegani, těhotné ženy a kojicí matky, kojenci starší 7 měsíců, které jsou plně kojené.
K deficitu zinku mohou vést onemocnění jater, ledvin anebo časté pocení, stres, trauma, infekce a ztráta krve. V rozvojových zemích k deficitu zinku přispívají dále také paraziti.
U starších lidí se častý nedostatek zinku dává do souvislosti se sníženou tvorbou kyseliny chlorovodíkové žaludeční sliznicí. Problémem je limitované vstřebávání zinku, které probíhá v tenkém střevě transcelulárně. Transport je regulovaný množstvím zinku, při jeho nedostatku se transport zvýší. Jeho snížený příjem může být důsledkem poškozené střevní sliznice, mléčné stravy (mléčná bílkovina kazein váže zinek), vysokých dávek kalcia a železa ve formě výživových doplňků. Přirozený úbytek zinku nastává především pankreatickou sekrecí (zinek je součástí pankreatických enzymů), produkcí ledvin, pocením, ejakulací, růstem vlasů, menstruací a kojením. Zvýšené ztráty způsobují diuretika – močopudné léky, onemocnění ledvin a diabetes. Odborníci varují, že v Americe minimálně 40 % starších lidí a celosvětově až 2 miliardy lidí trpí jeho nedostatkem.
Nejvíce zinku se nachází v ústřicích, mořských plodech a v mase. Zinek se též nachází v obilí, celozrnných výrobcích, luštěninách a semenech, ale jeho dostupnost je pro nás omezována fytáty, látkami, které mají za úkol živiny v semenech uzamknout, a tak je chránit pro potřeby buněčného dělení a růstu. Při kváskování se fytáty částečně rozkládají a dostupnost zinku se zvyšuje. Z veganských zdrojů zinku se uvádějí ješte houby, avokádo, zelená listová zelenina, kelp a spirulina.
Deficit zinku vidíme v první řadě v místech zvýšeného buněčného dělení: vlasy, kůža, sliznice, nehty. Projevy tohoto deficitu jsou: vypadávání vlasů, průjmy, opožděný sexuální vývin, hypogonadismus, impotence, léze v očích a na kůži, špatné hojení ran, zpomalený růst u dětí, nechutenství, snížená obranyschopnost organismu a chronické záněty.
Toxicita zinku bývá vzácná, a to v důsledku dlouhodobého užívání dávek překračujících doporučené denní dávky anebo masivní a dlouhodobé užívání krémů se sloučeninami zinku na potlačení zánětů a lézí na kůži. Dávce zinku větší než 40 mg denně je potřeba se vyhnout, protože snižuje vstřebávání mědi a železa. Toxicita zinku má neurologické projevy, projevuje se též jako zvracení, průjem, křeče v břiše a bolesti hlavy.
Máte otázky?
Kontaktujte nás
Poradenstvo
icon-phone

02 44 63 10 87
Po – Pia: 9:00 – 18:00

Objednávky
icon-phone

0907 806 804

Lekáreň Vicky Wall

Red Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 47 321 211
IČ DPH: SK2023821690
IBAN: SK53 0200 0000 0031 9052 4254