NAT PHOS

Natrium phosphoricum – Rovnováha pH, metabolismus cukrů a tuků
Natrium phosphoricum
Tuto sloučeninu tvoří extracelulární kation sodíku a zbytek kyseliny fosforečné. V systému tkáňových solí je Nat phos základním prostředkem na vylučování kyselin, vyrovnávání hodnoty pH, podporu ledvin a metabolismus cukrů a tuků.
Nejčastější případy použití soli Nat phos
Při chronickém překyselení je potřebné upravit životní styl a především omezit příjem jídla. Níže uvádíme typické a nejčastější případy použití této soli, přičemž v závorce je uvedená vhodná kombinace:

 • Trávicí problémy z překyselení, dyspepsie, kysele zapáchající stolice a plynatost, průjem, zhoršené funkce jater a pankreatu, bolesti žaludku, špatné trávení (Kali sulph – pankreas, Nat sulph – játra, do stravy zdravé tuky).
 • Neovladatelná chuť na sladké při zvýšené glukóze v krvi, tzv. „obraz cukrovkáře“ (Chromium).
 • Chronicky zduřelé lymfatické uzliny, chronicky zvětšená nosní mandle, chrápání, apnoe. (Užívání musí být intenzivní – 8 až 10 tablet denně při dietě, Chromium.)
 • Zpomalené proudení lymfy, celulitida (Calc sulph, Nat sulph).
 • Odkyselení lymfy po nemoci během rekonvalescence, obzvlášť když se pacient nemůže dostat z choroby, například z chřipky nebo běžného nachlazení, onemocnění se stále vrací (koupel v sodě bikarbona).
 • Gastritida, hyperacidita žaludku, pálení žáhy (Nat mur – hydratace sliznice, Zincum – působí proti zánětu, Calc phos – tvorba mucinu, Mag phos – stres, akutní bolesti žaludku). Poznámka: Pokud pálí žáha jen v horní části jícnu, jde o suchost sliznic, ne o kyselinu, a prostředkem je jen Nat mur, případně Calc phos.
 • Potravinová intolerance (Nat mur – úprava pitného režimu, Calc phos – zlepšuje metabolismus bílkovin).
 • Steatóza (ztučnění) jater (Mag phos).
 • Žlučníkové kameny, hustá žluč, porucha vylučování žluči (Nat sulph, Mag phos – kolikové bolesti, rozšíření žlučových cest).
 • Vysoké tuky a cholesterol v krvi (Nat sulph, Mag phos, cvičení).
 • Redukční diety (užívání musí být intenzivní – 8 až 10 tablet denně).
 • Záněty kloubů, artritida (Kali sulph, Cuprum – působí protizánětlivě; Nat mur, Calc phos, Silicea – regenerace kloubů).
 • Ateroskleróza (Silicea, Zincum).
 • Zvýšená kyselina močová, dna (Nat mur – pitný režim a dieta jsou základní opatření).
 • Posiluje oslabené ledviny (Nat mur).
 • Rychlá unavitelnost, potřeba životabudičů, jako je např. káva.
 • Seboroická dermatitida.
 • Plenková dermatitida.
 • Mastná pleť, komedony.
 • Suchá pokožka bez tukové vrstvy (Nat mur – voda).
 • Hlavní sůl na ekzémy z překyselení, především u dětí (Silicea, Nat mur, Nat sulph, Kali sulph).

Poznámka: Poměr počtu tablet solí Silicea a Nat Phos je 1 : 2. Silicea může svou schopností vypuzování přechodně zhoršit překyselení. Při překyselení je vhodné aspoň jedenkrát do týdne absolvovat odkyselující koupel (100 g sody bikarbony do horké vody ve vaně a ležet ve vodě alespoň 40 minut nebo pobyt v termální léčivé vodě). Vnitřně je zdraví prospěšné používat sodu bikarbonu jen krátkodobě při akutních stavech – zánětu močových cest nebo hyperaciditě žaludku.
Řeč těla

 • Kyselá chuť na kořeni jazyka ráno po probuzení anebo častá kyselá chuť v ústech.
 • Zvracení žaludeční kyseliny.
 • Zapáchající plynatost a stolice, kysele zapáchající průjem s nestrávenou potravou.
 • Kyselý zápach potu.
 • Neovladatelná a náhlá chuť na sladké.
 • Neovladatelná chuť na máslo bez chleba.
 • Neovladatelná a náhlá chuť na moučná jídla, např. chléb.
 • Náhle záchvaty hladu, hypoglykémie, potřeba rychle si něco dát, např. chléb anebo malou sladkost.
 • Potřeba „životabudičů“ jako např. káva na zvýšení energie.

Tvářová diagnostika

 • Mastná pleť, mastná T-zóna, komedony, mastný lesk na nose, čele a bradě.
 • Nečistá pleť, vyrážky, akné s mastnou pletí (kdekoliv na těle).
 • Zarudlá brada.
 • Nečistá kůže na těle – záda, ramena.
 • Mastné vlasy.
 • Exsudát medové barvy z kouku očí.
 • Suchá pokožka – bez tuku.
 • Bíložlutý povlak na jazyku, který se dá odstranit (kvasinkový povlak na jazyku, „žabka“ u dětí).
 • Dvojitá brada a i mnoho podkožního tuku, např. v oblasti okolo pasu.

Podrobná biochemie
Nat phos je tkáňová sůl, která podporuje funkci ledvin vylučovat kyseliny. Připomeňme si, jakou práci ledviny vykonávají. Upravují chemické složenie plazmy. Za jednu minutu proteče ledvinami 1,2 až 1,5 litru krve. Z tohoto objemu se vytvoří 110 až 125 ml primární moči, což je v přepočtu za 24 hodin víc než 150 litrů. Tento objem se zkoncentruje na konečný objem 1 až 1,5 litru finální moči. Při této úpravě primární moči se zpětně vstřebává glukóza, aminokyseliny, malé bílkoviny, sodík, draslík, vápník, fosfáty, hydrogenuhličitany, chloridy a další, přičemž tato náročná práce probíhá neustále. Je regulovaná autonomně i vegetativně, takže vidíme přímé spojení mezi stresem a funkcí ledvin. Základní sůl ledvin je Nat mur. Upravuje pohyb vody, kterou ledviny pro svou činnost potřebují v dostatečném množství. Správný pitný režim šetří ledviny a je to nejpřirozenější způsob detoxikace.
Koncentrace kyseliny v těle se udává jako pH ve škále 0 – 14. Hodnota pH 7,0 je neutrální, nižší pH znamená kyselé prostředí, vyšší pH (tj. víc než 7,0) znamená zásadité prostředí. Změna pH o 1 znamená desetkrát kyselejší anebo zásaditější prostředí. Z chemického hlediska pH znamená koncentraci vodíkového protonu udávanou logaritmicky. Překyselení krve anebo acidóza znamená, že hodnoty pH krve se dostávají pod 7,35. Fyziologické pH krve má velmi úzký interval 7,36 až 7,44, přičemž pH méně než 7,00 už není slučitelné se životem. Z tohoto důvodu má organismus vyvinutou precizní pH regulaci, na které se podílí ledviny, dýchání a tlumivé systémy, pufry.
Kyselina se v těle tvoří přirozeně jako finální produkt oxidace živin. Převážná většina kyselých produktů představuje oxid uhličitý (CO2). CO2 nemůže v krvi kolovat jako bublinky plynu, proto se sloučením s molekulou vody vytvoří kyselina uhličitá. Reakce je reverzibilní a tato kyselina se rozpadá v plicích, přičemž CO2 je vydechované z těla ven. Tento proces se nazývá respirační regulace acidobazické rovnováhy.
CO2 + H2O -> H2CO3 -> H+ + HCO3-
Další tlumivý mechanismus představuje hemoglobin, který váže CO2 na aminovou skupinu –NH2 bílkovin. Chemické pufry a dýchání reagují rychle, mají však jen omezenou kapacitu a mohou se přetížit. Definitivní regulace pH probíhá v ledvinách vylučováním H+ a regulací hydrogenuhličitanového ionu HCO3-, který se v ledvinách jednak tvoří, a jednak zpětně vstřebává. Pro vylučování kyseliny existují v ledvinách další tlumivé systémy – fosfátový a amoniový. Účast ledvin a koncentrace hydrogenuhličitanového anionu je metabolická regulace acidobazické rovnováhy.
Fosfátový tlumivý systém:
(HPO4 )2- + H+ -> (H2PO4 )-
(H2PO4)- +Na+ -> NaH2PO4
Dihydrogenfosforečnan sodný NaH2PO4 se přitom vylučuje.
Amoniový tlumivý systém:
NH3 + H+ -> NH4+
Amoniový kation NH4+ se přitom vylučuje.
Acidóza může mít různé příčiny – ztráty hydrogenuhličitanového anionu při průjmech, zvracení, poškození funkcí ledvin anebo útlum dýchání, nedostatečné dýchání nebo onemocnění plic.
Další příčinou acidózy může být zvýšená tvorba kyseliny mléčné v důsledku nedostatku kyslíku, nejčastěji při zvýšené svalové zátěži. Při dostatku kyslíku se kyselina mléčná rychle odbourá, oxiduje. Kyselina mléčná se v extrémních situacích hromadí i při rakovině, poškození jater a selhávání srdce z důvodu špatného zásobení krví a při onemocnění ledvin. Oxidace je závislá na přístupu kyslíku a kapacity oxidačních enzymů, proto se při zvýšeném rozkladu glukózy, například při svalové zátěži, hromadí kyselina mléčná. Je uvolňována z buněk do mezibuněčného prostoru a do krve, kde narušuje acidobazickou rovnováhu. Při její zvýšené tvorbě hrají klíčovou roli játra, která 70% kyseliny mléčné z krve vychytá a přemění na glukózu. Druhým důležitým orgánem jsou ledviny, které eliminují zbylých 30%, kůra ledvin má schopnost přeměnit 15% laktátu na glukózu a 15% se eliminuje močí. Při normálních hladinách kyseliny mléčné se laktát vstřebá v ledvinách nazpět.
Zajímavá je souvislost překyselení a rakoviny. Rakovinové buňky mají změněný metabolismus směrem k anaerobnímu, a proto kumulují kyselinu mléčnou. Rakovinové tkáně jsou charakteristické zvýšenou aciditou, tvorbou kyseliny mléčné i hypoxií. Zvýšená acidita extracelulárního prostředí má přímou souvislost s růstem rakoviny a metastázemi.
Jiným důvodem acidózy je ketoacidóza při cukrovce a nízkém přísunu cukrů při hladovce. Ketolátky jako zdroj energie při nedostatku cukrů vytvářejí kyselé pH. Prevence acidózy zahrnuje na jedné straně dobré dýchání (nejen v plicích, ale i na buněčné úrovni), což se týká i obézních pacientů, pacientů s astmatem, chrápáním, případně kuřáků. Z tkáňových solí máme na to určený prostředek Kali sulph. Na druhé straně je potřebné šetřit ledviny a ulehčit jim jejich celodenní náročnou činnost, a to můžeme nejlépe zajistit dostatečnou hydratací organismu, čili pitným režimem. Na zlepšení pitného režimu a pohybu vody v organismu máme zase Nat mur.
Na tomto místě je třeba vysvětlit, že acidóza (metabolická, respirační) jako medicinský pojem a překyselení organismu v léčitelství a holistickém přístupu ke zdraví, zahrnujícím i životosprávu, jsou různé pojmy. V holistickém přístupu se význam překyselení rozšiřuje i na schopnost anebo neschopnost vylučování kyselin, ukládání kyselých látek v kloubech, předčasné stárnutí pojivových tkání včetně osteoporózy a chronického zánětu, ale i zvýšená tvorba a ukládání tuků, mastná pleť a obezita. Rozlišujeme mezi kyselým pH moči (vylučování kyselin je normální funkce ledvin), kyselou chutí v ústech a překyselením na úrovni tkání (hromadění kyselin v kloubech, mezibuněčném prostoru, lymfatických cévách). Ve všeobecnosti všechny organické živiny (bílkoviny, puriny, tuky a cukry) vytvářejí při spalování kyselé produkty. Překyselení vzniká při neschopnosti úplně vyloučit ven to, co jsme přijali dovnitř. Je to dlouhodobě narušená rovnováha mezi příjmem a výdejem. Rozdílné chápání významu slova překyselení vede potom k polemice, zda je překyselení organismu mýtus anebo ne. Hlavní příčinou překyselení je 1. špatný pitný režim, 2. stres, 3. nevhodná strava.
Nat phos je biochemický prostředek pro metabolismus tuků a cukrů. Kromě soli Nat phos jsou v metabolickém procesu potřebné i další minerály: zinek jako součást inzulinu, dále chrom jako součást GTF (glucose tolerance factor) a magnesium na produkci energie z cukru (Mg-ATP). Vysoké hodnoty inzulinu vedou ke ztrátám chromu močí a k rozvoji diabetu 2. typu, kdy se inzulin v pankreatu sice produkuje, ale buňky na něj nereagují (jsou na inzulin rezistentní). Chrom zesiluje účinek inzulinu. Toto je důvodem substituce chromu u diabetiků 2. typu. Chrom jako stopový prvek zlepšuje metabolismus cukrů a tuků, ale jen v případě, že v organismu chybí. Tkáňová sůl Chromium se používá v mnoha případech poruch metabolismu cukrů a tuků jako doplňková sůl k Nat phos.
Glukóza, cukr se šesti uhlíky, se štěpí nejprve anaerobně (bez přístupu vzduchu) na 2 molekuly kyseliny mléčné se třemi uhlíky, a potom aerobně (působením kyslíku) se oxiduje na CO2 a vodu. Oxidací se uvolní mnohem více energie než v prvním stupni štěpení bez kyslíku. Glukózu buňka neumí ukládat, musí ji hned na něco přeměnit, buď na produkty katabolismu (kyselinu mléčnou, a následně další oxidací na CO2 a vodu), anebo na tukové zásoby energie, případně na glykogen (zásobní cukr). Zvýšené hladiny glukózy a následně inzulinu mají za následek zvýšenou přeměnu na tuky.
Jedním z důsledků překyselení je vysoká hladina histaminu, způsobující alergie a histaminové intolerance. Diskutuje se o tom, že i potravinové intolerance se výrazně zhoršují s překyselením organismu.
Normální pH v žaludku je 1,35 až 3,50, tedy velmi kyselé, a zároveň velmi potřebné pro natrávení potravy a ochranu vůči mikrobům. Bakterie, které sníme, dá se říct, že jen tak zasyčí v kyselině žaludku. V tomto smyslu žaludeční kyselina působí dezinfekčně. Při špatném trávení a dyspepsii pomáhá Nat phos tak, že podporuje vylučování žaludeční kyseliny žaludeční sliznicí. Tím se usnadňuje činnost dalším orgánům trávicí soustavy: pankreatu, játrům a žlučníku. Pro ochranu sliznice žaludku je potřebný ochranný hlen odolný proti kyselině. Žaludek „má rád vlhko“ a pokud by se tento hlen narušil, kyselina způsobí erozi vnitřní stěny žaludku. Může se stát, že užívání Nat phos způsobí anebo zhorší bolesti v oblasti žaludku právě v této souvislosti. Znamená to, že je potřebné posílit hlenovou vrstvu na sliznici. Na regeneraci povrchu sliznice a jejiho hlenu máme tkáňové soli Nat mur, Zincum a Calc phos. Při bolestech žaludku a pálení žáhy není dobrou cestou dlouhodobé snižování vylučování žaludeční kyseliny pomocí léků (výjimkou je hojení vředu žaludku anebo dvanácterníku). Kyselina v žaludku má svoje důležité výše uvedené funkce. Žaludek reaguje psychosomaticky, a proto důležité při gastritidě, žaludečních vředech a bolestech je snížit stres a dopřát si odpočinek. Z tkáňových solí může pomoci sůl proti stresu Mag phos.
Dalším problémem překyselení je neschopnost neutralizovat žaludeční obsah v dvanácterníku a vytvořit příznivé pH pro efektivnost pankreatických enzymů, což způsobuje další problémy s trávením. Dvanácterníková šťáva je víceméně neutrální, její pH je 6,5 až 7,5. Žluč je zásaditá (pH 6,9 – 8,5), aby mohla v dvanácterníku neutralizovat kyselé pH přicházejícího žaludečního obsahu.
Játra jsou nejdůležitějším místem zpracování cukrů. Při překyselení, nadbytku cukrů a tuků jsou přetíženy. Je proto vhodné, kromě odkyselení a diety, stimulovat játra, jako i tvorbu a vylučování žluči. Tělo se tak navíc zbavuje nadbytku špatného cholesterolu. Problémy s trávením v důsledku překyselení se projevují tak, že potrava není dostatečně strávená, zbytky v tlustém střevě narušují zdravou mikroflóru, podporují množení plísní a způsobují dyspepsii, kysele zapáchající plynatost a průjem s nestrávenými zbytky potravy. Játra, žlučník, pankreas a žaludek fungují nedostatečně. Tělo jakoby odmítalo další nepotřebné palivo.
Donedávna převládal názor, že počet bakterií, které osidlují naše tělo, je desetinásobný oproti počtu vlastních buněk těla. V současnosti si vědci myslí, že počet bakterií obývajících naše tělo je přibližně stejný jako počet lidských buněk. Přemýšlejícímu člověku by mělo být zřejmé, že boj s bakteriemi paušální dezinfekcí, konzervanty, pesticidy či zneužíváním antibiotik je předem prohraný, minimálně to není moudrá cesta. Zdravá mikroflóra nás chrání před nebezpečnými bakteriemi a udržuje naši imunitu v kondici. Nejvíc hostujících bakterií máme ve střevě, jejich populace proto přímo závisí na potravě. Doslova platí: jsme to, co jíme. Dnes víme, že osídlení střeva přímo souvisí nejen s nemocemi, ale také s psychikou.
Normální pH kůže je též kyselé (4,5 až 6) a má rovněž obrannou úlohu vůči množení bakterií. Ze stejného důvodu má být i pH vaginy kyselé, okolo 4,7. pH moči kolísá od kyselého až po zásadité (4,5 až 8,5) v závislosti na potravě, kterou jíme. Moučná jídla, stolní cukr, živočišné potraviny a nápoje s obsahem kyseliny fosforečné (jako některá piva a kolové nápoje) posouvají pH moči do kyselých hodnot. Nejvýznamněji k aciditě močí přispívají aminokyseliny obsahující síru, které pocházejí hlavně z masa, kde jsou bohatě zastoupeny, a též nedostatečný pitný režim. Měření pH moči má omezenou výpovědní hodnotu. Pokud je velmi nízké, znamená to, že ledviny slušně pracují a že jsme snědli nějakou stravu z výše popsaných skupin anebo jsme pili málo vody. Naopak zelenina, některé obilniny a ovoce či minerálky posouvají pH moči do alkalické strany. Nat phos podporuje vylučování kyselin ledvinami. Zvýšená zátěž organismu kyselými produkty je vyvažována bazickým rezervoárem těla, což je především kalcium fosfát a kalcium karbonát v kostech a zubech. Po letech překyselující stravy tedy naše bazické zásoby mizí stejně jako pevnost kostí a zubů. Při nadbytku masa v potravě se vyplavuje kalcium močí ve zvýšené míře a způsobuje ledvinové kameny. Odkud toto kalcium pochází? Z potravy, ale i ze zubů a kostí. Kalcium má vysokou afinitu k fosforu. Fosfor je velmi důležitý prvek pro stavbu kostí a energetický metabolismus. V dnešní době přijímáme fosfor v potravě v nadbytku, a to především v mase, rybách a luštěninách. Co se cukru týče, když nám v dětství říkali: „Nejez sladkosti, budeš zkazí se ti zuby.“, měli pravdu. Cukr a bakterie v ústní dutině jsou nepřátelé zdravých zubů. Cukr podporuje růst bakterií a ty zase z něj vytvoří kyselé prostředí. Kromě zubních kazů, močových kamenů a osteoporózy má nerovnováha vápníku za následek kalcifikace kolagenu a elastinu v cévách a kloubech, čímž se snižuje jejich funkčnost, stávají se rigidními.
Zrychlený metabolismus glukózy a vytvořená energie je zbytečným palivem pro neklid anebo hyperaktivitu. Proto se při ADHD syndromu doporučuje v životosprávě změnit dvě důležité věci – úplně vysadit běžný cukr v jakékoliv podobě a nechat dětem dostatek fyzického pohybu, aby mohli energii spotřebovat. Vědci předpokládají, že cukr vytváří závislost prostřednictvím změny opioidních a dopaminových receptorů a zasahuje tak do chemie mozku. Proto je zřejmě pro některé tak těžké ovládnout svou chuť na cukr. To má často za následek rozvoj obezity. Nat phos je skutečně výborným a rychle fungujícím prostředkem na vyrovnání se se závislostí na cukru a na úpravu glukózového metabolismu. Pomáhá při obrazu cukrovkáře a při extrémní neovladatelné chuti na sladké.
Podívejme se na dnu, onemocnění se zvýšenou hladinou kyseliny močové. Kyselina močová je výsledným metabolitem purinů (např. adenin, guanin, teobromin, kofein a jiné) a je vylučována močí lineárně v závislosti na jeho pH. Puriny se nacházejí především v mase, rybách, vnitřnostech, luštěninách a pivě. Čím je pH moči vyšší, tedy čím je moč méně kyselá, tím víc kyseliny močové se vyloučí. Dna, onemocnění, při kterém se ukládá kyselina močová v kloubech a způsobuje tam bolestivé záněty, je v podstatě onemocnění ledvin, které nedostatečně vylučují kyselinu močovou. Alkohol a fruktóza (součást glukózo-fruktózového sirupu a stolního cukru; stolní cukr – sacharóza – je disacharid složený z jedné molekuly fruktózy a jedné molekuly glukózy) též zvyšuje tvorbu kyseliny močové. Léčení dny je často velmi jednoduché. Třeba nahradit pití piva a slazených nápojů pitím vody, a velkou část masa v potravě nahradit zeleninou a ovocem. Úprava pitného režimu (blíže v kapitole o Nat mur) je pro normální ledvinové funkce esenciální.
Nat phos je nejčastějším prostředkem pro záněty kloubů. Při chronické artritidě bývá překyselená i synoviální tekutina kloubů, kyseliny se v kloubech hromadí, následkem čehož se může rozvinout chronický zánět a degenerace kloubů s případnou tvorbou kalcifikátů a omezením funkčnosti a pohyblivosti kloubů. Nat phos je prostředkem pro tyto záněty kloubů.
Mnozí odborníci překyselení organismu dávají do souvislosti s chronickým záněte. Chronické záněty souvisí s chronickými degenerativními onemocněními. To znamená, že chronické degenerativní onemocnění mají souvislost s překyselením (rakovina, osteoporóza, artritida, srdečně-cévní onemocnění). Tady se dostáváme i ke vztahu překyselení – imunita. Důležitou roli sehrává lymfa. Slovo lymfa pochází z řečtiny a znamená něco jako čistý tok. Při kapilární filtraci vzniká mezibuněčná tekutina, která je odváděna lymfatickými cestami. Zajišťuje se tak návrat tekutin a látek z mezibuněčného prostoru zpět do krevního řečiště. Kromě toho má lymfatický systém významnou roli v obranyschopnosti organismu. Lymfa postupně nabírá odpadní látky z mezibuněčného prostoru. Její pH je u zdravého člověka zásadité a tehdy můžeme mluvit o čistém toku. Když však pH lymfy poklesne do kyselé části pH spektra v důsledku acidity mezibuněčné tekutiny, její imunitní funkce a proudění se výrazně zpomalí a lymfatické uzliny se mohou zduřit a ucpat. Změna pH, nedostatek kyslíku a pomalé proudění lymfy je dobrým prostředím pro množení mikrobů v lymfatických cestách. Není divu, že záněty, snížená imunita, degenerativní onemocnění a předčasné stárnutí jsou toho často důsledkem. Krátkodobé překyselení a občasné nutriční prohrešky se lehce vyrovnají pufrovacími a vylučovacími systémy těla. Při chronickém překyselování v důsledku nesprávné životosprávy je to však závažnější. Nat phos je výborným prostředkem na chronicky zduřelé uzliny a chronicky zvětšenou nosní mandli u dětí. Pomáhá i na odkyselení lymfy po nemoci, což je obzvlášť potřebné v případě dlouhotrvající rekonvalescence, při dlouhotrvajících a vracejících se infekcích. Dávkování musí být intenzivní (3 x 3 pastilky denně) při dietě (vyloučení cukru, omezení moučných výrobků z bílé mouky a masa). Pro regeneraci lymfy jsou vhodné i odkyselující koupele v sodě bikarbona. Na tuto koupel je potřeba 100g sody na jednu vanu a koupat se aspoň 40 minut.
Překyselení můžeme rozlišovat na úrovni tekutin a tkání. Na úrovni tekutin je to krev, tkáňový mok, lymfa, moč. Na úrovni tkání kyselina způsobuje korozi – stejně jako žíravina rozkládá všechno, s čím přijde do styku. Dostaví se degenerativní onemocnění jako zubní kaz, osteoporóza, ateroskleróza, celulitida, snížená imunita, artritida, poruchy trávení, gastritida, žaludeční vředy a další. Chronické překyselení vede k předčasnému stárnutí tkání, degenerativním změnám, chronickému zánětu a k úbytku kalciových solí a křemíku. V řeči buněčných solí se časem vyvine obraz Calc phos, Calc fluor, Calc sulph a Silicea. Po čase je překyselený organismus i „promaštěný“ a člověk trpí nadváhou s nadbytkem viscerálního a podkožního tuku. Co se nevyloučí ledvinami, snaží se vyloučit kůží. Kůže je jakoby třetí ledvina. Má mastnou kůži, akné, vysoké triglyceridy, ztučnělá játra, vysoký cukr a špatný cholesterol v krvi. Opačný obraz té stejné patologie je nedostatek tuků v důsledku špatného trávení a vstřebávání tuků (blokáda jater a žlučníku). Nedostatek tuků se projevuje suchou kůži, které nechybí voda (dehydratace, Nat mur), ale tuk. Ochranná tuková vrstva pokožky ji chrání před ztrátami vody. U dětí (ale i u dospělých) se to projevuje jako chuť na samotné máslo. V podstatě potrava dětí, která se zakládá na cukru a mléku, vede opakovaně a často k překyselení.
Odborníci tvrdí, že pH oceánů kleslo za posledních 100 let z 8,2 na 8,1, což mělo negativní vliv na život korálových útesů. Půda s kyselým pH pod 6 je chudá na vápník a hořčík. Překyselení je známkou současné doby, v které žijeme. Přijímáme více energie, než potřebujeme na aktivní činnost a práci. Přejídáme se a nehýbeme se. Fyzicky těžkou práci za nás vykonávají stroje a všude se vozíme autem. Proto je namíště přiměřeně ke sníženému fyzickému výkonu snížit i příjem potravy.
Nat phos je prostředek na podporu vylučování kyseliny, úpravu pH rovnováhy a metabolismu cukrů a tuků. Na tomto místě je však třeba uvést, že Nat phos pomůže navrátit zdraví jedině v součinnosti s úpravou životosprávy. Úprava stravy, pitného režimu, pravidelné cvičení a omezení konzumace alkoholu jsou pro zdraví nevyhnutelné.
Natrium phosphoricum v homeopatii
V molekule fosforečnanu sodného jsou jakoby dva protiklady. Na jedné straně velmi uzavřené natrium, které obyčejně nemá – v symbolické rovině – důvěrné přátelství. Dlouholetý partner o takovéto partnerce anebo dlouholetá partnerka o takovémto partnerovi mnoho neví. Natrium představuje i citlivost a smutek. Na druhé straně difúzní fosfor, který má mnoho „přátelství“, lehce navazuje nové vztahy. Přeneseně ze symbolické roviny, takovýto člověk nechybí na večírcích. Má sklony vyhořet a prožívá nejrůznější strachy. Lidé v homeopatickém obraze Nat phos jsou velmi citliví, zranitelní a uzavření, tak jako všechny natriové soli. Tento lék z rodiny natriových solí je nejméně popsaný. Jan Scholten ve své knize „Homeopatie a prvky“ (vydavatelství Modrý Peter, 2008) uvádí obraz jemných lidí, velmi citlivých na hrubost a vnímavých na kultivovanou krásu. Mají problém mluvit o některých věcech a tajemství udrží dlouho. Někdy se vyhýbají druhým a nechtějí si s nikým povídat. Stresuje je i telefon, především když se dá předpokládat drsná komunikace. Fyzicky trpí ekzémy, nemocemi kostí jako růstové bolesti, osteoporóza, dále slabostí, nervozitou, alergiemi, astmatem, revmatismem, dnou, kontrakturami a sexuálními obtížemi.
Medicínská astrologie
Carey přiřadil Nat phos ke kardinálnímu vzdušnému znamení Vah. Váhy ovládají ledviny, nadledvinky, močový měchýř, močovody a acidobazickou rovnováhu těla. Schopnost jemně a přesně nastavit pH rovnováhu těla. Vládcem Vah je Venuše se svým smyslem pro krásu. Váhy přinášejí dar rovnováhy. Jsou schopné objevit objektivní pravdu, ačkoli to může trvat skutečně dlouho. Jejich strategií je estetika, diplomacie a zdvořilost, nesnášejí konflikty ve vztazích. Stínem Vah je nerozhodnost a neautentičnost.
Jazyk barev – zelená
Zelená barva je barvou rovnováhy, pravdy a růstu. Je to sekundární barva, vznikající smícháním stejných dílů žluté, symbolizující individualitu, vlastní já, a modré, barvy jednoty, univerza anebo Boha. Vyjadřuje tedy vztah jednotlivce a univerzálních principů světa. Život v pravdě souvisí se svobodou. Svoboda obvykle přináší harmonii, pokoj a regeneraci. Pravdu můžeme cítit v oblasti srdce. Symbolicky bychom mohli popsat tři kvality pravdy – zprostředkovanou pravdu, kterou nám někdo řekl, nebo kterou jsme si někde přečetli; pravdu, která vychází ze životní zkušenosti a z toho, co jsme viděli na vlastní oči anebo zažili na vlastní kůži (každý však vidí svět svou optikou, přemýšlí svou logikou, a proto mohou dva různí lidé tu stejnou situaci popsat různě, dá se říct, že každý má svou pravdu); a nakonec pravdu, která charakterizuje objektivní skutečnost.
Opakem pravdy je dogma, lež nebo intrika. Právě prostřednictvím slyšeného a přečteného se může šířit nepravda. Dobrým příkladem je slovo „reklama“, re-klam-a = opakovaný klam. Zpravidla málokdy má prodávaný výrobek takové kvality, jaké reklama popisuje.
Zelená leží na barevné růžici naproti červené, symbolizující Zemi. Pravda nás skutečně drží při zemi, protože bývá zjevná, evidentní a očividná. Když je něco pěkné a dobré, nepotřebuje to popis s vysvětlením, reklamu a PR (public relations, práce s veřejností). Věkem se často prožívané stavy mysli a emoce vrývají do tváře a už se nedají zakrýt. Například babička z filmové pohádky Byl jednou jeden král versus škaredá ježibaba z Mrazíka. Nakonec, fyzické tělo nám samo pravdu připomíná, podle toho, jak se cítíme v přítomnosti jiných lidí, v práci, která nás živí, po užití výživového doplňku, po léku, po jídle apod. Poznání pravdy je velmi uzemňující. Kromě těla a smyslů, které nám pomáhají orientovat se mezi pravdou a nepravdou, máme vnitřní „kompas“, který nám ukazuje správný směr, a který nám pomáhá ve správných rozhodnutích, přinášejících klidný život v harmonii s ostatními a světem anebo prosperitu. Proč je tak těžké žít v pravdě? Pravda se někdy špatně poslouchá. Je třeba překonat strach (žlutá) a sladit se se světem (modrá). Opustit iluze. Objektivita vychází ze schopnosti podívat se na situaci očima druhých, z jiné perspektivy.
Zelená je barvou růstu. Všichni chceme růst, avšak energií pro růst může být jen komplementární růžová, symbol starostlivosti, péče a bezpodmínečného přijetí. Představte si, že bychom květině diktovali, jak má zapouštět kořeny a vyhánět poupata. Že bychom jí odtrhli list, který se nám zdá být křivý. Stačí ji zalít, dát ji na slunce, občas jí věnovat pozornost, a ona sama ví, co má dělat a jak má růst. Jaká patologie se ukrývá ve stínu této barvy? Vztah jako povinnosz, nesvoboda, ohýbání pravdy. Život odpojený od vnitřní pravdy. Paradoxně například některé náboženství se častokrát stávají zdrojem znásilněného štěstí a nesvobody. Život mimo vnitřní pravdu přináší stres a stres způsobuje překyselení organismu. G. W. Carey symbolicky označil Nat phos za agenta Krista v našem těle (našem chrámu). Kyselinu naopak za Satana, který souvisí se závistí, žárlivostí, nenávistí, násilím a válkami. Zajímavá je v této souvislosti skutečnost, že nadbytek živočišných potravin a alkohol překyselují organismus a blokují játra (sídlo hněvu a agresivity podle tradiční čínské medicíny – TČM). Naopak, po přechodu na rostlinnou stravu lidi překvapí náhlá mírumilovnost a vnitřní klid. Srdeční čakra je zelená a energie, kterou přijímáme a vysíláme ze srdce, je růžová. V odkyselení organismu, tedy ve vylučovaní kyselin, má dýchání velmi důležitou roli. Zkusme si na chvíli představit, jaká je kvalita našeho dechu při meditaci anebo na procházce v lese, a jaká je ve stresu, když máme zpoždění z důvodu dopravní zácpy na pracovní schůzku. Strach je důsledkem plytkého dýchání. Při akutním zvládání strachu jsou účinná dechová cvičení – hluboké dýchání do břicha.
Definitivní a klíčový význam pro pH rovnováhu našeho těla má však párový orgán – ledviny. Ledviny bývají odrazem toho, jak se cítíme ve vztazích. Podle TČM negativní emocí přiřazenou k ledvinám je strach. Strach představuje žlutou složku zelené barvy. Nedovoluje nám být v harmonii se sebou a okolím. Zároveň energeticky velmi oslabuje ledviny. Zelená je barvou vnitřního prostoru. Pro dobré rozhodnutí potřebujeme dostatek prostoru, času, a též nebýt pod tlakem, abychom mohli v klidu svou volbu procítit.
Metabolismus cukrů a tuků
Játra jsou tím orgánem, který reguluje hladinu glukózy. Při nedostatku glukózy v krvi může vzniknout i z bílkovin. Základní cukr glukóza představuje pohotovostní okamžitý zdroj energie preferovaný mnohými tkáněmi organismu. Mozek a červené krvinky metabolizují výlučně glukózu, jen při dlouhodobém hladovění jsou nucené získávat energii z ketolátek. Problém je však ten, že fyziologicky má krevní cukr své minimální a maximální hodnoty. Organismus se snaží udržet hladinu přibližně do 100 mg glukózy na 100 ml krve. To je však někdy těžké při špatných stravovacích návycích. Když glukóza v krvi klesne pod minimum, nastává hypoglykémie, která se projevuje jako hlad, třes, pocení, bušení srdce, změny myšlení a koncentrace až po ztrátu vědomí. V těchto stavech, když si dáme okamžitě rychlý cukr, rychle se nám uleví. Hypoglykémie je strašákem především pro cukrovkáře, ale může se přihodit i zdravým lidem, například po extrémní fyzické anebo psychické zátěži nebo při hladovění. Hyperglykémie, tedy cukr v krvi nad normální hladinou, je zákeřnější, protože nemá tak akutní projevy. Pracuje jako tichý zabiják – poškozuje a degeneruje cévy, periferní nervy a oční sítnici chronickým zánětem. Pro glykémii – hladinu cukru v krvi – je kritickou rychlost vstřebávání cukru, protože normální hladiny představují relativně úzký interval. Glukóza se v buňce přemění na energii a finální produkty CO2 a vodu. Když přijmeme víc cukru, než potřebujeme pro buněčný metabolismus, hodnoty krevního cukru vzrostou a iniciují vyplavení inzulinu. Díky inzulinu se glukóza dostane do buňky a přemění se na glykogen – zásobu glukózy nebo na tuky, energetické zásoby na horší časy. Glukóza a glykogen vážou vodu. To poznáme při nízkosacharidových dietách, když rychle zhubneme nejen spálením zásobního cukru, glykogenu v játrech a ve svalech, ale i úbytkem trojnásobku vody, kterou glykogen váže. Hned jak obnovíme příjem sacharidů, tato tzv. „water weight“ – „hmotnost vody“ se vrátí zpět, přičemž jde přibližně o 2 kg u dospělého člověka. Jiný příklad vázání vody je symptom cukrovky. Vysoká hladina glukózy v krvi způsobí zvýšené vylučování glukózy močí, přičemž cukr osmoticky váže vodu. Proto cukrovkář hodně pije, ale i hodně močí. U cukrovky je dobré kromě cukru hlídat i pitný režim.
Nadbytek cukrů se tedy přeměňuje na tuky a transportuje do tukových tkání. Tak se hromadí podkožní a viscerální tuk. Tuky jsou nejbohatší zdroje energie a to především pro svalovou práci. Fyzická aktivita neoddiskutovatelně patří mezi základní opatření v léčbě onemocnění z nadbytku tuků. Takže překyselení organismu v konečném důsledku zapříčiní přemaštění, hromadění tuků jako zásob energie, kdy příjem energie převažuje v dlouhodobém horizontu nad výdajem. Vlivem inzulinu se krevní cukr rychle sníží a může se dostat pod minimální hodnoty. Mozek, který metabolizuje výlučně glukózu, hlásí hlad, a my pociťujeme neovladatelnou chuť na sladké nebo moučné jídlo. Hypoglykémie se takto ozývá jako vlčí hlad a my si zajistíme další příjem potravy a nejlépe nás zachrání rychlé cukry. Krevní cukr opět vyletí a celé se to opakuje. Proto bychom měli potravu směřovat k pomalým cukrům, tedy k potravinám, které uvolňují glukózu pomalu a plynule. Měli bychom jíst tak, abychom pankreas nutili produkovat inzulin minimálně. Když se cyklus hypo- a hyperglykémie opakuje často a dlouho, může se rozvinout inzulinová rezistence, buňka jednoduše přestává na inzulin reagovat a nestíhá tak rychle a často zpracovávat kvanta cukrů a tuků. V důsledku toho se zvyšuje krevní cukr, který se nemůže dostat jako metabolická surovina do buňky. Vysoké hladiny cukru jsou skutečně tichým a pomalým zabijákem. Poškozují stěny cév a po čase se rozvine zánět. Příčinou rozvoje aterosklerózy je kromě vysokého tlaku krve tedy i vysoký krevní cukr, nedostatek antioxidantů z potravy (málo zeleniny a ovoce nebo jejich zbytečná tepelná úprava, málo 3-omega mastných kyselin) a nakonec i strava bohatá na tuky a cholesterol (zvýšený příjem živočišných potravin).
Když sníme obyčejný stolní cukr a výrobky z bílé mouky (například zákusek, který obsahuje i cukr, i bílou mouku), hladina krevního cukru vyletí nahoru, protože glukóza se z těchto potravin uvolní velmi rychle. Hladinu glukózy můžeme ovlivňovat i způsobem přípravy potravy. Tepelná úprava zhoršuje glykemický index. Z rozvařené a dlouho tepelně připravované stravy se cukr uvolňuje rychleji. Dobrým příkladem jsou těstoviny – připravené jako „al dente“ budou uvolňovat cukr pomaleji než rozvařené. Celozrnné těstoviny budou uvolňovat cukr ještě pomaleji. Přídavek vlákniny též zpomalí uvolňování cukru. Ale ani zelenina se nemá dlouho tepelně upravovat. Dlouho vařená zelenina nebo bramborová kaše budou cukr uvolňovat mnohem rychleji než zelenina vařená 5 až 10 minut brambora krátce vařená ve slupce.
Rychlost vzestupu glukózy v krvi po jídle charakterizuje glykemický index. Na stránce www.glycemicindex.com najdete hodnoty k jednotlivým potravinám. Existují však všeobecné zásady, jak snižovat glykemický index, čili zpomalovat vstřebávání glukózy. Je nutné dbát na zvýšení tvrdosti potravy, kratší dobu tepelné úpravy, přídavek vlákniny, čili zeleniny, a dalších živin (bílkovin, tuků), jíst menší porce a častěji. Hlavní je však vybírat zdravé potraviny, a to jsou celozrnné škrobové (rýže, obilniny), přirozeně dozrálé ovoce a zelenina. Je prospěšné vyhýbat se běžnému bílému rafinovanému cukru a zaměňovat ho za náhrady s nižším glykemickým indexem jako rýžový slad, kokosový cukr, březový cukr. Velmi nevhodným sladidlem není jen běžný cukr, ale i v potravinářství velmi rozšířený glukózo-fruktózový sirup. I v případě stolního cukru (je složený z glukózy a fruktózy) a glukózo-fruktózového sirupu je hlavní problém ne glukóza, ale fruktóza. Přeměňuje se na tuky a způsobuje nadváhu, cukrovku, ztučnění jater, vysoké tuky nejen u dospělých, ale už i u dětí. Stolní cukr je dobrý jako farmaceutická surovina na výrobu sirupů, ale úplně nevhodný jako potravina. Na obhajobu sacharidů nutno říct, že tvorba energie je pro organismus z cukrů nejvýhodnější a aktivní člověk potřebuje cukry jako základ stravy. Má však jít o zdravé, pomalu se štěpící cukry, ze kterých máme energii po delší dobu. Alkohol též přispívá k narušení metabolismu tuků a překyselení organismu. Způsobuje kumulování tuků v játrech a přispívá ke zvýšení tuků a cholesterolu v krvi.
Cholesterol
Cholesterol se pro svou špatnou rozpustnost ve vodě a metabolismus řadí k tukům. Má steroidní strukturu a je důležitou stavební jednotkou buněčných membrán a nervových obalů. Je nevyhnutelný pro jejich správnou funkci. Kromě toho je esenciální pro tvorbu steroidních molekul vitamínu D, steroidních hormonů a žlučových kyselin. Podle původu můžeme rozlišit exogenní cholesterol přijímaný z potravy a endogenní cholesterol, který se tvoří v lidských buňkách, především v játrech. Játra jsou klíčovým orgánem regulace cholesterolu. Asi tři čtvrtiny cholesterolu jsou endogenního původu a jen malá část koluje v krvi. Příjem cholesterolu v potravě snižuje jeho syntézu v játrech, a tak se reguluje jeho fyziologická hladina. Naopak, lidé s úplně bezcholesterolovou dietou mohou mít vysoký cholesterol právě z důvodu jeho zvýšené syntézy v játrech. Cholesterol je důležitá látka.
Odvrácenou stránkou cholesterolu je přímá souvislost se srdečně-cévními onemocněními a aterosklerózou. Z tohoto pohledu se cholesterol dělí na dobrý a špatný. V játrech se cholesterol váže s triglyceridy, bílkovinami a fosfolipidy za vzniku tzv. lipoproteinů. Ty se klasifikuji podle hustoty jako nízkodenzitní lipoprotein LDL a vysokodenzitní lipoprotein HDL. „Špatný“ LDL lipoprotein transportuje cholesterol a triglyceridy do tkání. Cholesterol se podílí na výstavbě buněčných membrán, tvorbě steroidních hormonů, ale i aterosklerózy. Triglyceridy jsou zdrojem energie pro svalovou práci nebo vytvářejí zásoby energie na horší časy či obezitu. „Dobrý“ HDL lipoprotein se vrací nazpět do jater, kde se může opět přeměnit na špatný LDL. Není ani tak důležitý celkový cholesterol v krvi, jako poměr LDL : HDL. Jak můžeme teda snížit ten špatný LDL-cholesterol? Ve všeobecnosti snížením příjmu nadbytku živočišných tuků a cholesterolu v potravě. Ale nejen tuků. Jelikož jsme se výše zabývali tím, jak se špatné cukry přeměňují v játrech na tuk, nepřekvapí nás, že vyloučení stolního cukru a glukózo-fruktózového sirupu přispívá ke snižování LDL. Dalším opatřením je fyzická aktivita, cvičení. Cholesterol se z těla vylučuje jako žlučové kyseliny. Podpora tvorby a vylučování žluče je teda dalším opatřením proti vysokému špatnému cholesterolu (ořechy, semena a rostlinné oleje ve stravě). Užívání léků snižujících cholesterol má mnoho nežádoucích účinků, protože steroidy plní důležité funkce. Úprava cholesterolu je pomocí správné životosprávy poměrně jednoduchá. Cholesterol je při jiných rizikových faktorech (nadváha, vysoký tlak krve, nedostatečná fyzická aktivita, kouření) příčinou srdečně-cévních onemocnění. Ateroskleróza je patologická změna artérií, vyvíjející se dlouhou dobu. Poškozením endotelu, který chrání cévu, dochází k chronickému zánětu stěny cévy, hromadění tuků a cholesterolu a potom v pozdějším stádiu ke kalcifikaci a hromadění kolagenu (vzniká aterom). Stěna cévy hrubne a její vnitřní průměr se zužuje. Tento dlouholetý proces může postupovat bez závažnějších komplikací, až dokud například aterosklerotický plát praskne a nastane trombóza nebo embolie, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Endotel artérie se poškodí v místě větší zátěže vlivem vysokého tlaku, virů, zvýšeného homocysteinu a zvýšené přítomnosti reaktivních forem kyslíku.
Kniha Čínská studie porovnává vybrané parametry (nemocnost a stravovací návyky) americké a čínské populace. Podle této studie, jako i podle dalších dlouholetých výzkumů, na které se kniha odvolává, je nejspolehlivějším a nejúčinnějším opatřením na snížení cholesterolu v krvi snížení homocysteinu, zvýšení antioxidantů kontrolujících zánět, snížení nemocnosti a předčasné úmrtnosti na rakovinu a srdečně-cévní onemocnění právě strava. Náhrada živočišných bílkovin a tuků rostlinnou stravou – zeleninou, ovocem, luštěninami a celozrnnými obilninami. Tato publikace je knihou vědeckého faktu a představuje opravdu cenný sumář studií a výzkumů. Při jejím čtení se nerozptylujeme analýzou detailů, jak to často ve vědeckých pracích bývá, ale naopak, důraz se klade na nadhled a zdravý rozum.
Máte otázky?
Kontaktujte nás
Poradenstvo
icon-phone

02 44 63 10 87
Po – Pia: 9:00 – 18:00

Objednávky
icon-phone

0907 806 804

Lekáreň Vicky Wall

Red Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 47 321 211
IČ DPH: SK2023821690
IBAN: SK53 0200 0000 0031 9052 4254