KALI PHOS

Kalium phosphoricum – Energie
Kalium phosphoricum
V systému tkáňových solí existují tři sloučeniny kalia. Vždy jde o sloučeninu aniontu s jednomocným kationtem draslíku. První z nich a zároveň i nejžádanější je Kalium phosphoricum (zkráceně Kali phos).
90 – 95 % draslíku se přirozeně nachází intracelulárně, t. j. uvnitř buňky. Jeho stanovení v krevní plazmě nebo v moči nám poskytuje velmi málo informací o stavu kalia v místě, kde se přirozeně fyziologicky hromadí. Všeobecně nejlepším zdrojem draslíku je ovoce a zelenina. Když zvážíme snižující se podíl ovoce a zeleniny v naší běžné stravě a přičteme k tomu zvýšený příjem sodíku (přesolování jídla), zjistíme, že příjem draslíku je nižší, než byl v minulosti a než bychom pro zdraví potřebovali. Vzájemnou souvislost sodíku a draslíku vysvětlíme později. Naopak, hyperkalemie – vysoký obsah draslíku v krvi – zpravidla souvisí se suplementací vysokých dávek kalia ve výživových doplňcích a může se negativně projevit jako svalová slabost a arytmie. Draslík se vylučuje především ledvinami, a tak se reguluje jeho množství. Zvýšená hladina kalia stimuluje vylučování aldosteronu, hormonu regulujícího hladinu sodíku a draslíku v těle.
Nejčastější případy použití soli Kali phos
Níže uvádíme typické a nejčastější případy použití této soli, přičemž v závorce je uvedena i vhodná kombinace vícero solí:

 • Chronická únava, syndrom vyhoření „burn-out“ (Ferr phos, Nat mur, Manganum, Iodium).
 • Akutní šok (úmrtí v rodině, rozchod, špatná zpráva, životní změna).
 • Zoufalství, deprimovanost, deprese, apatie, plačtivost (Nat mur).
 • Strach, úzkostné stavy, fobie (např. agorafobie, strach ze selhání).
 • Vyčerpání z duševní práce a učení: studenti, manažeři, podnikatelé (Mag phos).
 • Podpora energie a učení se ve zkouškovém období. Užívání Kali phos může navodit spánek, přirozený způsob obnovy energie (Ferr phos zlepšuje okysličení a bdělost, Mag phos podporuje učení se a dlouhodobou paměť).
 • Po těžkém porodu.
 • Matky pečující o malé děti, bez dostatečného spánku.
 • Neurastenie, nervová podráždenost až agresivita.
 • Přecitlivělost na zvuky a světlo: při depresi, staří lidé (Silicea).
 • Svalová únava: posiluje svalový výkon po vyčerpaní se intenzivním sportovním výkonem. Proti slabosti svalů a omezené pohyblivosti u starých lidí a též na předcházení pádů (Mag phos).
 • Hyperaktivní mysl, neustálé analyzování problémů, vracející se myšlenky souvisící se starostmi, neschopnost duševně odpočívat. • Nespavost (Mag phos).
 • Děti plačící v noci ze spánku.
 • Poruchy koncentrace pozornosti, roztržitost, ADD (Calc phos).
 • Nekróza, gangréna.
 • Parodontitida, lehce krvácivé dásně, rozpad tkání (Ferr phos).
 • Atrofie nervů a svalů.
 • Vysoká teplota nad 39 °C, obzvlášť pokud trvá 3 a více dní (Ferr phos, spolu s medicínskou péčí, kontrola CRP apod.).
 • Biochemické antiseptikum, podpora vitality pro vážně a těžce zvládnutelné infekce při antibiotické léčbě, ochrana buněk vůči toxinům, jedům a nitrobuněčným patogenům (Ferr phos, Zincum). • Tuková degenerace s únavou.
 • Všechny onemocnění mozku – podpora vitality a regenerace: infekce, demence (Mag phos), poruchy krátkodobé paměti, epilepsie (Cuprum, Silicea), otřes mozku (Nat sulph), po mozkové mrtvici na zlepšení funkcí mozku, degenerativní onemocnění mozku a nervů (Silicea, Zincum, Ferr phos).
 • Poruchy menstruačního cyklu z dlouhodobého stresu a vyčerpání, krev bývá velmi tmavá a zapáchá, nebo vynechávání menstruace z vyčerpanosti. Poruchy srdečního rytmu obzvlášť po psychické zátěži, prevence infarktu srdce (Mag phos).
 • První trimestr těhotenství, především budoucí matky vyčerpané stresem a prací (Ferr phos, Nat mur).
 • Extrémně vyčerpaní vážně nebo dlouhodobě nemocní pacienti, rezignace při dlouhotrvající nemoci, kdy se pacient začíná psychicky vzdávat a nezvládá dále bojovat s nemocí. Onkologičtí pacienti.
 • Psychiatričtí pacienti (při psychoterapii a/anebo psychiatrické léčbě) Bojová trojkombinace na podporu vitality a proti vyčerpanosti: Kali phos – energie, Ferr phos – kyslík, Nat mur – voda.

Řeč těla a symptomy

 • Velký neustálý hlad, chuť na cokoliv, přitom po jídle nastává zlepšení, chuť na ořechy.
 • Touha po domově a blízkých, přítomnost jedné-dvou blízkých osob stav zlepšuje.
 • Velká společnost naopak nepomáhá, pacient odmítá společenské akce.
 • Hnilobný zápach z úst nebo zápach celého těla, který nesouvisí s hygienou.
 • Příměs tmavé krve v exsudátu nebo zvratkách (rozpad tkání), menstruace s tmavou páchnoucí krví.
 • Málo pohybu stav zlepšuje, mnoho pohybu člověk nezvládá nebo se rychle unaví.
 • Tma a ticho zlepšuje (například zatažené závěsy), nesnese jinak běžný hluk, například zvuk vysavače nebo mixéru.
 • Klid zlepšuje, člověk nesnáší stres, rozrušení stav zhoršuje.

Tvářová diagnostika

 • Ztráta zdravé barvy a záře ve tváři, ztráta „jiskry“.
 • Šedivá, popelavá barva pokožky obličeje, ze začátku v oblasti spánků a okolo úst, později celé tváře, nezdravá barva v obličeji.
 • Depresivní a utrápený výraz tváře.
 • Změna mimiky tváře, „zamrznutí“ v oblasti čelisti, neschopnost udržet oční kontakt, neschopnost vnímat vyšší tóny, jen nižší (sluch nastavený na útočníka) – tyto znaky mohou být rozpoznávajícími symptomy psychického traumatu u dětí.
 • Vpadlé spánky.

Podrobná biochemie
Energie by mohla být klíčovým slovem pro tkáňovou sůl Kali phos. Velmi zjednodušeně se dá říct, že je to prostředek na velkou vyčerpanost, nedostatek spánku, odpočinku a pro extrémně náročné situace (obzvlášť psychicky).

Později se podíváme na úroveň buňky, mikrokosmos. Draslík (kalium) je převážně nitrobuněčný jednomocný iont. Uvnitř buňky se nachází víc než 90 % celkového kalia. Na úrovni buňky je důležitý nejen poměr extra- a intracelulárního obsahu tohoto kationtu, ale i jeho poměr k dalším jednomocným kationtům, a to především k sodíku, kterého se naopak přibližně 90 % nachází v extracelulárním prostředí, tedy mimo buňky.

Draslík je základní iont v regulovaní membránového potenciálu. Membránový potenciál je rozdíl elektrického napětí na vnitřní a vnější straně buněčné membrány a je daný rozdílnými koncentracemi iontů na obou stranách.

Buněčná membrána neuronu, nervové buňky, má například klidový potenciál přibližně –60 mV, přičemž uvnitř buňky je záporný náboj a zvenku kladný. Uvnitř buňky se kumuluje draslík s kladným nábojem a záporně nabité proteiny. Mimo buňky převažuje přítomnost sodíku Na+, vápníku Ca2+ a chlóru Cl–. Polopropustná buněčná membrána, tvořená dvouvrstvou fosfolipidů, je, kromě tzv. kanálů, pro ionty prakticky neprostupná. Kanály mohou procházet ionty na základě tzv. koncentračního gradientu, což znamená, že jsou tlačeny difúzní silou z místa s vyšší koncentrací na místo s nižší koncentrací. Kanály mohou být otevřené při klidovém potenciálu stále nebo se otevřou jen při změně napětí.

Další formou membránového transportu jsou pumpy – proteinové struktury v buněčné membráně schopné přenášet ionty dovnitř a ven z buňky. Pro membránový potenciál je důležitá Na+/K+ pumpa (sodíkovo-draslíková pumpa), která aktivně vyměňuje sodík směrem ven za draslík směrem dovnitř buňky. Tento aktivní transport spotřebovává energii ve formě ATP, protože pracuje proti koncentračnímu gradientu – vyměňuje 3 ionty Na+ zevnitř buňky směrem ven za 2 ionty K+ z vnějšího prostředí směrem dovnitř. Na samotný přenos iontů je potřebná jejich fosforylace uvolněným fosfátovým aniontem z ATP. Prací této pumpy se nejenže kumuluje v buňce draslík a mimo buňky sodík, ale tvoří se i záporný náboj v buňce.

Dalším mechanismem přispívajícím k vytvoření klidového potenciálu až na hodnotu –60 mV je draslíkový kanál, kterým může draslík volně procházet membránou, zatímco pro ionty sodíku je membrána prakticky nepropustná. Difuzní síla tlačí draslíkovým kanálem draslík z buňky ven, zatímco koncentrace v buňce je 150 mmol/l oproti 5 mmol/l mimo buňku. Draslík K+ takto se sebou odnáší i kladný náboj, proto se záporný náboj v buňce zvyšuje, až dokud se nevyrovná difuzní síla (tlačí draslík ven na místo nižší koncentrace) s elektrickou silou (působí proti pohybu K+ ven, protože se tak prohlubuje záporný náboj na vnitřní straně membrány).

Na tvorbě klidového potenciálu se částečně podílí i rovnováha kalciových Ca2+, sodíkových Na+ a chloridových Cl– iontů mezi vnějším a vnitřním prostředím buňky. Rovnováha nastává přibližně při klidovém potenciálu -60 mV. Excitace buňky je v podstatě depolarizace membrány. Při změně klidového potenciálu řekněme z –60 mV na prahový potenciál –50 mV dojde k otevření sodíkových kanálů řízených napětím a Na+ se rychle vleje do buňky. Je hnaný difuzní silou (na vyrovnání koncentrace sodíku, protože v buňce je ho méně), ale i elektrickou silou (protože v buňce převažuje záporný náboj). Dojde k přepólování až do plusových hodnot a vznikne tzv. akční potenciál. Ten se šíří jako vlna po neuronu. To může mít za následek svalovou kontrakci nebo uvolnění neuromediátora.

Po dosažení vrcholu začne akční potenciál klesat díky unikání iontů draslíku K+ ven z buňky přes kanály, které se otevřely změnou napětí jako i přes kanály nezávislé na napětí, přičemž draslík se sebou odnáší kladný náboj. Část práce vykoná Na+/K+ pumpa, spotřebovávající energii. Záporný náboj se postupně obnoví až na –70 mV (nastane tzv. hyperpolarizace) a později na normální klidový potenciál – 60 mV. Během této refrakterní fáze, kdy je napětí nižší než –60 mV, buněčná membrána nepřijímá nové impulzy.

Úloha iónov na vytvorení membránového potenciálu
Role iontů na vytvoření membránového potenciálu

Tmavězelenou je znázorněná Na+/K+ pumpa, která spotřebovává ATP. Tyrkysovou je naznačený draslíkový kanál.

Pokud vás zajímá membránový impulz podrobněji, edukační videa najdete na: Khanacademy, Matthew Barry Jensen

Naše zdroje energie se přirozeně obnovují během odpočinku a především během spánku. Příkladem mistrovského nakládání s energií jsou budhisti trénující stav „klidné mysli“ symbolizované modrým nebem bez mraků. Mraky by mohly symbolizovat myšlenky. Mylná interpretace odpočinku a klidu by byla představa někoho, kdo sedí, nehýbe se, ale jeho neklidná mysl běhá tam a zpět a ani na chvíli se nezastaví. Každá myšlenka představuje na buněčné úrovni elektrickou aktivitu, akční potenciál, výměnu iontů mezi vnějším a vnitřním prostředím buňky, a tedy i spotřebu energie (ATP) na obnovu klidového potenciálu.

Průběh akčního potenciálu
Svislá osa – membránové napětí v mV, vodorovná osa – čas
Fyzický pohyb naopak zvyšuje vitalitu a odstraňuje únavu také tím, že pomáhá na chvíli „vypnout hlavu“, přesunout aktivitu z mentální roviny na tělesnou. Energeticky výborný stav vypadá tak, že člověk je šťastný, klidný, entuziastický, optimistický, celkově spokojený se svým životem, má chuť a sílu být tvořivý a aktivní. Naopak vyčerpanost, za kterou může naše reaktivní povaha nebo přehnaný smysl pro povinnost, se nejprve začne hlásit jako porucha koncentrace. Například, když čteme knihu a po chvíli se přestaneme soustředit, nevnímáme, co čteme a musíme se vrátit. V horším případě vyčerpání to může vypadat i tak, že si nepamatujeme, kde jsme zaparkovali auto v podzemní garáži. Když se vyčerpanost prohlubuje, přidruží se podrážděnost a i na malý podnět reagujeme nepřiměřenou reakcí. Matka malých dětí při dvacáté větě, která začíná „Mami…“, může na děti doslova vybouchnout. Tehdy se můžeme začít chovat agresivně, abychom ochránili poslední rezervy energie pro základní fungování organismu, kdy ochota a povinnost stojí proti neodkladné potřebě odpočinku. To, že dokážeme i takto vysvětlit agresivní chování, ho však absolutně neospravedlňuje. Je naší povinností mu předcházet a zabránit. Nemusí jít pouze o podrážděnou matku, může to být přepracovaný zaměstnanec anebo nepříjemný šéf. Když se přidruží hyperaktivní mysl, která neumí vypnout ani v noci v posteli, myšlenky jsou chaotické a přeskakují z tématu na téma, vznikají poruchy spánku.

Pokud se ani teď nedokážeme odpojit od práce, starostí a povinností, další zhoršení vyčerpání může přerůst do apatie, lhostejnosti, nezájmu, plačtivosti z únavy, stresu a psychického trápení. V takovém stavu už nezvládáme dělat ani to, co nám za jiných okolností způsobuje radost a odpočinek. Člověk se začne cítit depresivně a působí tak i na své okolí. Často se stává, že v tomto stádiu dostane od lékaře recept na antidepresiva anebo anxiolytika. Mnoha pacientům v tomto stavu jsme pomohli podáváním soli Kali phos, dávkování však musí být akutní, 8 až 10 tablet denně aspoň prvý týdnem až dva. Syndrom vyhoření „burn-out“ vyžaduje rekonvalescenci a odpočinek nejen týdny, ale nezřídka i několik měsíců. Kali phos v intenzivním dávkování může tuto dobu výrazně zkrátit.

Vyčerpaní lidé vědí, že by měli sportovat a zdravě se stravovat nebo si dát svůj život do pořádku, ale nemohou. Ve stavech extrémního vyčerpání nejde o lenost, ale o nedostatek energie. Zmůžou se maximálně na ležení před televizí, sledují cokoliv, přičemž to vůbec nevnímají, a pojídají to, co je po ruce, hlavně, že to má dost kalorií, tedy energie, a tím přibírají. Už Schüssler na začátku historie tkáňových solí tvrdil, že nedostatek energie souvisí s tukovou degenerací buňky.

Někteří namítají, že mají dost pohybu v práci, domácnosti, na zahradě. Pohyb při práci nemůžeme zaměňovat za cvičení, které má na zdraví úplně odlišný vliv už jen proto, že mysl relaxuje a nezabývá se povinnostmi a starostmi. Nakonec, důsledkem totálního vyčerpání je na úrovni buňky smrt, sklony ke gangréně a nekróze tkání. V psychické rovině to mohou být myšlenky na smrt. Nejde jen o sebevražedné myšlenky, ale i o energetický stav dlouhodobě a vážně nemocných pacientů, když začneme mít pocit, že svůj boj s chorobou začínají vzdávat. Tady je třeba zdůraznit, že dlouhodobá nespavost, jako i suicidální myšlenky jsou už vážným patologickým stavem, který není radno podcenit a neodkladně vyžadují odbornou pomoc psychoterapeuta nebo psychiatra a pravidelné sledování pacienta.

Jinou skupinou jsou pacienti ve stavu vyčerpání v důsledku akutního psychického stresu a šoku. Představte si rodiče, kterému oznámí, že jeho dítě je smrtelně nemocné. Anebo situaci, kdy vám partner oznámí, že po dvaceti letech z vašeho pohledu bezproblémového spolužití od vás a vašich dětí odchází, nebo miluje někoho jiného. Podobnou situací může být úmrtí v rodině nebo potrat. Uvedené příklady jsou situace, které bychom mohli nazvat jako psychický šok, kdy akutní dávkování Kali phos, alespoň 8 tablet denně, může trpícímu velmi pomoct v relativně krátkém čase několika dní až týdnů. Dalším příkladem může být, jak jsem se nedávno dozvěděla, i nepochopení ze strany lidí pracujících se ženami v azylových domech. Žena, která zažívala dlouhou dobu násilí a měla strach o děti i o svůj život, se najednou ocitne v bezpečí azylového domu a první, co udělá, je, že bude hodně spát. Neznamená to, že je líná nebo špatná matka, protože spí a nestará se o děti. Znamená to jen jedno, že se ocitla v relativním bezpečí a její tělo na to fyziologicky zareagovalo potřebou vyrovnat deficit spánku a energie, aby mohla jít dál. Traumatické zážitky a teror mohou vést k tomu, co nazýváme posttraumatická stresová porucha. Jako adaptivní a ochranná odpověď na život či osobní integritu ohrožující události nastává disociace a defragmentace. Jde o selhání integrace traumatického zážitku do vědomí, jako i o ztrátu časové následnosti událostí souvisících s traumatickým zážitkem. Disociace později způsobuje tzv. „flashback“, tj. že myšlenky, emoce anebo jednání přicházejí jakoby odnikud, jsou defragmentovány, chybí jim kontext. Člověk může být takto uchvácen emocí, která momentálně nedává smysl, například je náhle velmi smutný. Anebo najednou dělá něco, co obvykle nedělá a neumí to zastavit. Navenek bezvýznamné podněty (které má člověk nevědomky spojené s traumatem) mohou spustit tzv. retraumatizaci. Tehdy člověk nereaguje na přítomný podnět, ale jakoby se v čase přenesl zpět do minulé traumatické události. Nekontrolované a nepochopitelné chování vyděsí nejen okolí, ale i samotného jednotlivce, který nezřídka končí jako psychiatrický pacient s nesprávně stanovenou diagnózou. Léčba posttraumatické stresové poruchy patří do rukou odborníků, psychoterapeutů, kteří mají specializovaný výcvik na léčbu traumatu. Praxe ze zahraničí hovoří v případě chronického traumatu o ambulantní terapii dva roky, včetně několika hospitalizací. Je to tedy zdlouhavý proces léčby, při které může být sůl Kali phos též nápomocná.

Přicházíme na to, že nadměrná mentální aktivita, intenzivní stres, nedostatek odpočinku a spánku budou běžně nejčastější příčiny vyčerpání a tedy i potřeby této tkáňové soli.

Do rizikové skupiny patří studenti v období, kdy mají hodně učení nebo duševně pracující lidé i lidé pracující na směny. Časté jsou případy matek po těžkém porodu a na mateřské dovolené, protože vůbec nejde o dovolenou. Obzvlášť když se měsíce pořádně nevyspali, protože jim to malé dítě nedovolilo, případně mají ještě jedno-dvě další malé děti a nikoho, kdo by pomohl se o ně postarat.

Další skupinou profitující z užívání Kali phos jsou staří lidé, u kterých přirozeně věkem klesá vitální energie. A z nic především staří lidé žijící o samotě, protože mají málo příležitostí zaměstnat se například péčí o vnoučata anebo pomáháním při domácích pracích. Mají méně fyzického pohybu a víc času zabývat se zbytečnými obavami o příbuzných či přemítat si soustavně minulost apod. Stejně to platí v případě starých lidí v období velkých změn, jakým může být stěhování se do domova sociálních služeb. U starých lidí se nitrobuněčný deficit kalia může projevit nejčastěji jako hnilobný zápach těla, apatie, deprese, podrážděnost, přecitlivělost na zvuky (překáží jim hlasité řečnění dětí na dvoře nebo zvuky ze sousedního bytu) a únavové bolesti končetin, kvůli kterým vyžadují nákupy od příbuzných, přestože jsou mobilní. Skutečně může být pro ně problémem vyjít po schodech anebo ujít několik set metrů bez možnosti odpočinku. Starým lidem může Kali phos výrazně změnit kvalitu života.

Do obrazu deficitu Kali phos se může dostat člověk i přehnanou fyzickou aktivitou, například silovým cvičením téměř každý den po dobu několika měsíců bez přestávky. Kdy cvičení přestane přinášet radost a stane se povinností s pocitem svalové únavy a slabosti, je třeba si udělat delší pauzu.

Další rizikovou skupinou jsou děti s poruchami pozornosti (ADD – Atten- tion Deficit Disorder). Těmto dětem se ve všeobecnosti doporučuje kombinace Kali phos a Calc phos, je potřeba jim však také upravit životosprávu, což znamená vysadit cukr ze stravy a nápojů a umožnit jim víc pohybu, kterého mají v dnešní době díky tabletům, televizi a počítačům celkově méně.

Tak jako se na buněčné úrovni neobnoví klidový potenciál bez potřebného přísunu ATP – zdroje energie, tak ani ve stavech vyčerpání neumíme uklidnit mysl, klidně reagovat a dokonce v horších případech ani v noci spát. Viděla jsem pár lidí, kteří více než týden nespali, a je to velmi zoufalý a neudržitelný stav. Napadali je i nejhorší věci, jako ukončit své utrpení, měli pocit, že se zbláznili anebo že se brzo zblázní. Byli zralí na antidepresiva a návštěvu psychiatra.

Pro obnovu klidového membránového potenciálu buňky je tedy důležitý i aktivní transport vyžadující energii, jak jsme uvedli výše (Na+/K+ pumpa). Energie v jazyku biochemie znamená ATP, což je zkratka pro adenozintrifosfát. Sestává se z nukleotidu a třech fosfátových skupin a představuje základní zdroj energie v buňkách. Aby mohl být biologicky aktivní, je navázaný na hořčík (magnesiový kationt Mg2+), který stabilizuje celou molekulu ATP.

ATP se hydrolýzou rozštěpí na ADP (adenozindifosfát) a fosfátový aniont, přičemž se uvolní potřebná energie.

Tato souvislost se v praxi projevuje tak, že pokud intenzivní vyčerpání a stres trvá delší dobu, řekněme měsíce, tkáňovou sůl Kali phos doporučujeme kombinovat s magnesiovou tkáňovou solí Mag phos. Jsou to případy účetních v období daňových přiznání, podnikatelů zaměstnávajících vícero zaměstnanců anebo manažerů pracujících pod velkým tlakem. Magnesium přidáváme na uvolnění, kdy se kromě energetického vyhoření přidává i vnitřní a nervové napětí a neschopnost uvolnit se v čase, kdy to okolnosti už dovolují. Kombinace Kali phos a Mag phos je výborná na nespavost a poruchy srdečního rytmu u přetížených lidí.

Obraz deficitu Kali phos může nastat velmi rychle, když si představíme akutní šok. Stejně tak i energetická regenerace může být velmi rychlá. Kali phos stačí užívat v akutních stavech jen pár týdnů. Dávkování musí být však intenzivní, 6 až 10 tablet denně. Jakmile už člověk má dobrý spánek a jeho intenzivní stres pominul, není důvod pokračovat v užívaní soli, protože dále se zregeneruje spánkem. U starých lidí je výhodnější dávkovat nižší dávky, (3 až 4 tablety) po delší dobu. Pokud během 1 – 3 týdnů nenastane výrazné zlepšení, kombinujeme ji s Mag phos anebo vhodným homeopatickým lékem (např. Kali phos 15 až 30C, Phosphoric acid 15 až 30C, Cocculus indicus 15 až 30C a další).

Kali phos se tedy používá při stavech, které nastanou jako důsledek náhlého anebo dlouhodobého především psychického, ale i fyzického vyčerpání. Projevy mohou být v zásadě jakékoliv, může jít o akutní infekční onemocnění, chronický psycho-somatický kašel, gastritidu, ale i psychické a neurologické problémy. Už po pár dnech nebo týdnech je u pacientů viditelné zlepšení nálady, jiskra v očích, úsměv na tváři, chuť do života, sílu a odhodlání řešit problémy ve svém živote.

Kali phos podporuje pocit celkové pohody, vzbuzuje u člověka entuziasmus a optimismus. Je jednou ze tří solí záchranné trojkombinace pro posílení energie a vitality Kali phos – Ferr phos – Nat mur. Kali phos je rychle účinkující a vhodná pro rychlé a intenzivní stavy, kdy „jde o život“.

Kalium phosphoricum v homeopatii
V homeopatii se kaliu přisuzuje silný smysl pro povinnost, povinnost směrem k rodině a práci, rigidita a lpění na pravidlech (opak kreativity). Upřednostnění povinností nade všechno ostatní může vést k extrémnímu vyčerpání.

Phosphorus (fosfor) souvisí se soucitnou a přátelskou povahou, vyčerpaností z učení anebo ze vztahů s druhými, problémy s nejasnými hranicemi až difúzností. Ze všech homeopatických léků má v obraze asi nejvíc nejrůznějších strachů.

Kalium phosphoricum, kombinace obou, bude představovat konstituci, která hodně přináší pro rodinu, blízké anebo pro práci, často až do vyčerpání. Chce se zavděčit svým blízkým a doufá v opětování lásky. Snaží se udělat dobrý dojem. Představuje otevřenost a vstřícnost vůči požadavkům druhých. V této sloučenině je jakoby rozpor mezi povinností na jedné straně a vyčerpaností na druhé straně.

Medicínská astrologie
G. W. Carey přiřadil tkáňovou sůl Kali phos ke kardinálnímu ohnivému znamení Berana, které podle medicínské astrologie ovládá hlavu, mozek a senzorické nervy. Kali phos je hlavní anebo doplňkovou solí všech onemocnění mozku od demence až po traumata. Z pohledu obnovy a regenerace jsou nervové a mozkové buňky nejcitlivější na nedostatek energie a první příznaky únavy jsou viditelné právě tady. Kali phos se, samozřejmě, používá i v případě deficitu energie jiných buněk, např. při svalové únavě, avšak nejčastější použití v praxi bývá v případech psychického vyčerpání. Hlavní cností Berana je odvaha, strategií je dobrodružství a stínem je hněv. Beran se po hlavě vrhá do života a do tvořivého procesu. První kardinální forma ohně zapaluje počátky života, pohybu, činů, přináší začátek astrologického roku, astrologické jaro, sazení a klíčení semene, probuzení přírody po ledové zimě, porod.
Jazyk barev – červená
Jaké klíčové slova náleží k červené barvě přiřazené k této tkáňové soli? Jazyk barev je univerzální a intuitivní. Mnoho lidí přiřadí k této barvě právě slova jako energie, entuziasmus, vášeň, teplo, hrozba, pozor, výstraha, krev atd.
Pojďme se podívat na energii. Energie máme buď dostatek, nebo nedostatek. Když energie máme dostatek, je to velmi příjemný stav, jsme dobře naladění, optimističtí, aktivní a kreativní. Máme sílu překonat překážky, změnit v živote to, co nám nevyhovuje, dostat se z bodu A do bodu B a podobně. Ale způsob, jakým nakládáme s energií, kterou máme k dispozici, a to, jak ji dokážeme regenerovat, určuje, jak dlouho budeme v tomto dobrém stavu a kdy pocítíme vyčerpanost.
Nejprve se objeví první projevy únavy, později vážné vyčerpání ohrožující zdraví či dokonce samotný život. Všichni známe různé stavy vyčerpání. Když vynecháme příčiny, které mohou být individuálně velmi odlišné, společným jmenovatelem je nedostatek odpočinku. Často lidé mívají velmi reaktivní povahu. Zazvoní telefon, i když nevhod, ale zvednou ho. Přijde prosba o laskavost – od rodičů, partnera, dětí, šéfa – i když se jim to právě vůbec nehodí, rozladí je to, možná i naštve, ale splní ji. Neschopnost říct „ne“, když si potřebujeme odpočinout, postarat se o sebe, dokonce ani tehdy, když jsme na konci se silami. Říct „ne“ velmi souvisí s hranicemi (zelená – komplementární barva) a sebeúcta (růžová – světlá verze červené), vnitřním a emocionálním odstupem od toho, co se právě děje na scéně života. Červená představuje především schopnost říct „ano“ tomu, co chceme, aby v našem živote rostlo. Vybírat si aktivity, myšlenky i přátele. Zařídit si chvilku klidu, být sám se sebou, „dolce vita”, umění žít, „mindfullness”. Naučit se kreativně nakládat se svou energií. Vybrat si, čemu se chceme věnovat a potom se této aktivitě naplno oddat. Být tady a teď v přítomném okamžiku se svou myslí a všemi vjemy. Nemusí to být pokaždé meditace. Může to být káva, kterou si sami anebo s dobrou kamarádkou v klidu vypijeme, anebo dostatek času na oběd, nebo čas na pohybové aktivity, které nám dělají dobře psychicky i fyzicky, čas na koníčky, a především dostatečný spánek. Chvíli pro sebe, kdy se zastavíme, uklidníme, vypneme. Nemusíme se umět okamžitě rozhodnout, jak správně zareagovat. Když si dopřejeme chvilku času, přijdeme na to, co je lepší i pro nás, i pro danou situaci. Někdy to může být říct „ne“ nebo nic neudělat. Možná se z odstupu a ticha vynoří lepší a efektivnější řešení. Reaktivní a kreativní jsou podobná slova, jen s jiným pořadím písmen. Čím více energie ušetříme tím, že ovládneme svou reaktivní podstatu, tím víc jí budeme mít k dispozici pro to, co potřebujeme a chceme dělat, pro tvořivé aktivity, pro vlastní kreativitu.
Světlečervená barva je jediná světlá barva, která má vlastní název – růžová. V univerzálním jazyku barev ji máme spojenou s láskou a sebeláskou, přijetím a sebepřijetím, jemností a úctou k sobě a druhým. Láska je základní lidský cit a velká hnací síla. Říká se, že láska hory přenáší, a tím jsme opět u energie. Právě lidé s nedostatečnou láskou k sobě, nízkým seberespektem, mají problém „vzít si volno“ od všech těch povinností a požadavků okolí. Růžová se pojí s bezpodmínečnou láskou, láskou, která neklade podmínky. Nemusíme nic udělat, nijak se zdokonalit, nemusíme víc pracovat a ani se někomu zavděčit, abychom byli milováni. Láska k druhým vychází ze sebelásky a sebeúcty. Když cítíme jemnost a lásku ve svém nitru, dokážeme se ošetřit a postarat se o sebe. Potom je lehké milovat i druhé bez toho, aby se museli měnit a víc snažit. Jen tak, zadarmo, protože je to přirozené. Ti druzí mohou být svobodní, nemusí se víc snažit a ani nic pro nás udělat, abychom je bezpodmínečně milovali. Právě naopak, bezpodmínečná láska jim pomůže být lepšími. Do obrazu Kali phos se dostávají často i staří lidé, kteří žijí sami, nesdílejí lásku s bližními, jen neustále dokola rekapitulují svůj život a co mohlo být jinak.
Červená barva a její světlá verze růžová jsou komplementární se zelenou barvou. To znamená, že na barevné růžici stojí proti sobě a mají významnou vzájemnou souvislost. Červená představuje schopnost kreativně nakládat se svou energií, vnitřní odstup, překonání reaktivity člověka. Zelená barva znamená hranice, prostor, navenek i uvnitř, správné rozhodnutí v souladu s vnitřním přesvědčením, pocity a svobodnou pravdou, dostatek času a prostoru na správnou volbu, a znamená též nebýt pod tlakem. Červená barva se vztahuje k hmotnému tělu, fyzické síle, vitální síle, entuziasmu, odvaze, vůli žít, sexualitě a k péči o fyzické tělo.
Máte otázky?
Kontaktujte nás
Poradenstvo
icon-phone

02 44 63 10 87
Po – Pia: 9:00 – 18:00

Objednávky
icon-phone

0907 806 804

Lekáreň Vicky Wall

Red Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 47 321 211
IČ DPH: SK2023821690
IBAN: SK53 0200 0000 0031 9052 4254