FERR PHOS

Ferrum phosphoricum – Zánět, imunita, metabolismus železa
Ferrum phosphoricum
Ferrum phosphoricum vzniká sloučením železa a kyseliny fosforečné. Železo se v přírodě vyskytuje v dvojmocné anebo trojmocné formě (Fe2+, Fe3+). Bohatě přítomné je v zemské kůře. Jeho výskyt směrem do středu země stoupá. Zemské jádro je z většiny tvořeno železem. Z hornin s vysokým obsahem železa jsou nejznámější hematit, magnetit nebo siderit.
Jeho vysoký výskyt v přírodě je v rozporu s jeho častým nedostatkem v lidském organismu. To způsobuje velmi omezená a přísně regulovaná schopnost vstřebání. Nadbytek železa tkáně totiž poškozuje.
Nejčastější případy použití soli Ferr phos
Níže uvádíme typické a nejčastější případy použití této soli, přičemž v závorce je uvedena vhodná kombinace nebo alternativní možnosti:

 • První stádium zánětu (všechny -itidy): zánět ucha, začervenání oka, nehnisavý zánět očních spojivek, zánět dásní, angina, zánět horních dýchacích cest, bronchitida, dětské infekční choroby (Kali mur, Zincum).
 • Zánět močových cest (Nat mur, Nat phos).
 • Chronická onemocnění v akutním zhoršení: artritida, Crohnova choroba, syndrom dráždivého střeva (Zincum, Cuprum. Kali sulph).
 • Bakteriální infekce (Zincum).
 • Virové infekce – prevence bakteriálních komplikací (Nat sulph – základní prostředek při viróze, Zincum).
 • Zvýšená tělesná teplota (Kali phos – nad 39 °C, Nat mur – když pacient nepije).
 • Anémie z nedostatku železa (Cuprum, Zincum), nízká hladina hemoglobinu.
 • Anémie chronických chorob: chronická hepatitida, kardiomyopatie, diabetes 1. typu, hyperpigmentace kůže, ateroskleróza, neurodegenerativní onemocnění a jiné (Kali sulph, Zincum, Cuprum, Selenium, Manganum).
 • Gastritida (Nat mur, Calc phos, Mag phos, Zincum, Nat sulph).
 • Zvracení nestrávené potravy ihned po jídle, nauzea.
 • Porucha vstřebávání železa, např. při celiakii (Cuprum, Zincum).
 • První pomoc při krvácení, zástava krvácení a podpora krvetvorby: krvácení z nosu, silné menstruační krvácení, trhání zubů, úrazy, operace. Menstruační krvácení je silné, jasně červené, bez sraženin. (Calc phos – dlouhodobé užívání).
 • Podpora krvetvorby po porodu a prevence zánětu prsu a dělohy (Calc phos – podpora kostní dřeně a doplnění vápníku při kojení).
 • Nízky krevní tlak.
 • Zácpa (Nat mur – suchá stolice, Nat sulph – detoxikace střev, přidat do stravy rostlinné tuky).
 • Časté opakované průjmy (Zincum, Nat mur – když hrozí dehydratace, Biokomplex – doplnění všech minerálních živin).
 • Oslabená imunita – časté infekce (Zincum, Nat phos – odkyselení).
 • Únavový syndrom, podpora metabolismu a tvorby energie („bojová trojkombinace“ – Kali phos, Nat mur).
 • Hromadění železa a záněty s tím spojené.
 • První pomoc při popálenině: lokálně aplikovat kaši z tablet rozpuštěných ve vodě (ne v případě, kdy je narušená celistvost kůže).
 • Úpal (Nat mur).
 • Nesnášenlivost tepla v léte, v sauně.
 • Nesnášenlivost chladu a nízkých teplot (Nat mur).
 • Pulzující bolesti doprovázené kongescí – hlava, zanícené místo; oddech, klid a studený obklad ulevuje od bolesti, bolesti nejsou přerušované, na rozdíl od bolesti v obraze deficitu soli Mag phos.
 • Posílení při intenzivním sportovním výkonu a též před ním, při pobytu ve vyšší nadmořské výšce, prevence svalové horečky.
 • Rychlá únava, poruchy koncentrace, podpora pro studenty při učení se na zkoušky (Kali phos).
 • Hemosideróza, hromadění železa v tkáních.

 

Poznámka: akutní užívání železa (např. každou hodinu) může způsobit nespavost bez následné únavy.
Řeč těla

 • Nízký tlak.
 • Nesnáší teplo v létě, v sauně.
 • Pocit vnitřního tepla, obzvlášť při přepracování se.
 • Studený obklad ulevuje od problémů.
 • Chlad ulevuje taktéž.
 • Spánek a odpočinek pomáhají.
 • Teplo a pohyb stav zhoršují.
 • Motání hlavy při změně polohy.
 • Pulzující bolesti.
 • Únava, malátnost, rychlá unavitelnost.
 • Rychlá unavitelnost, slabost.
 • Spavost během dne (např. po obědě).
 • Špatná tolerance chladu.
 • Touha po studených nápojích a jezení ledu.

 

Tvářová diagnostika

 • Červené a horké tváře a uši (hyperémie na rozdíl od soli Mag phos) při námaze nebo při přechodu z chladu do tepla apod. – akutní deficit.
 • Bledá tvář a zároveň tmavé magentové, modrofialové až modročerné zabarvení v oblasti vnitřního koutku oka u kořene nosu z boku.

 

Podrobná biochemie
V dospělém lidském těle se nacházejí jen 3 až 4 g železa. Hlavním biologickým významem železa je jeho přítomnost v hemoglobinu. Úkolem hemoglobinu je krví přenášet kyslík z plic k buňkám a oxid uhličitý z buněk do plic. Jde tedy o výměnu plynů, vnější dýchání. Hemoglobin má podobnou chemickou strukturu jako chlorofyl, díky kterému dýchají rostliny. Sluneční světlo se zachytává v zelených částech rostlin, a tak může probíhat fotosyntéza.
V chlorofylu je namísto železa ústředním atomem hořčík. 65 až 70 % celkového železa se nachází v hemoglobinu – červeném barvivu červených krvinek. Železo má významnou vlastnost přitahovat a vázat kyslík. Hemoglobin naváže kyslík jemnou vazbou a tehdy se jeho barva změní na jasně červenou. Z této vazby se kyslík v tkáních lehko uvolní a potom se na hemoglobin naváže CO2, přičemž jeho zabarvení se změní na tmavě červené. Proto je odkysličená krev tmavá.
15 až 30 % celkového železa tvoří zásobné železo, které je vázané na bílkoviny ve formě ferritinu a hemosiderinu. Zásobné železo se nachází především v játrech, slezině a v kostní dřeni. Železo je téměř vždy vázané na bílkoviny, protože volné železo by bylo toxické. Transportní glykoprotein (transferin) přenáší železo krví. Když se dostane do buňky, uloží se vázané na ferritin, což představuje zásoby železa, nejvíce v hepatocytech a makrofázích. Na jedné straně je to velmi důležitý prvek v našem těle, který se velmi pomalu a těžko vstřebává. Na druhé straně jeho hromadění je toxické, způsobuje oxidační stres, chronické záněty a degenerativní procesy. Homeostáza železa, podobně jako dalších kovů, je vyjímečně delikátní. Na rozdíl od ostatních nutričních minerálních látek se organismus snaží zachovat rovnováhu mezi jeho limitovaným příjmem a jeho toxicitou. Mnohé onemocnění souvisí právě s hromaděním železa v tkáních. Například při Parkinsonově chorobě se hromadí železo a zároveň je pozorovaný pokles množství mědi v substantia nigra, části mozku, která je při této nemoci poškozená. Odborníci předpokládají, že toto nakumulované železo má podíl na odumírání nervových buněk produkujících neuromediátory. Zvýšené jsou i zánětlivé markery a reaktivní formy kyslíku. Další onemocnění, které se dávají do souvislosti s toxicitou železa a jeho hromaděním, jsou chronická hepatitida, kardiomyopatie, diabetes 1. typu, hyperpigmentace kůže, ateroskleróza, neurodegenerativní onemocnění a jiné.
Díky oxidačně-redukčním schopnostem železa spočívá jeho úloha také v regulaci metabolismu a zachytávání reaktivních forem kyslíku, které jsou-li zvýšené, přivodí poškození buňky, nebo až její smrt. Jen 1 % tohoto prvku v těle představuje enzymatické železo, které se zúčastňuje oxidačně-redukčních reakcí. Je přítomné například v cytochromu C, cytochromoxidáze a peroxidáze.
Toxicitu železa pozorujeme při předávkování se výživovými doplňky s vysokým obsahem železa. Otrava se vyvíjí postupně. Proto dlouhodobé užívání vysokých dávek železa může způsobit těžkosti. Symptomy otravy jsou především bolesti žaludku, poškození sliznice žaludku a gastrointestinálního traktu, zvracení, nauzea, poškození mozku, jater, hypovolemický šok v důsledku dilatace cév. Smrt nastává selháním jater. Toxická dávka železa představuje 10 mg/kg. Navíc, železo se vstřebává stejným mechanismem jako stopové prvky – zinek, měď, mangan, kobalt. Vysoké dávky železa snižují příjem těchto nenahraditelných minerálních živin, což má další zdravotní následky.
Myoglobin plní ve svalech obdobnou funkci jako hemoglobin v krvi a představuje 3 až 4 % obsahu železa. Vytváří kyslíkovou zásobu ve svalech. 0,1 % železa v těle je tzv. transportní anebo plazmatické železo a nachází se v krvi vedle hemoglobinu (transferin).
Metabolismus železa tvoří uzavřený kruh. Hémové železo z odumřelých erytrocytů je recyklované a znovu použité. Životnost erytrocytů je okolo 120 dní a po této době jsou makrofágy převážně v slezině pohlceny a rozloženy, přičemž železo se opět použije například na hemoglobin nových erytrocytů. Ztráty železa odpovídají denně 1 až 2 mg, víc u žen než u mužů (z důvodu menstruace), především jde o ztráty v důsledku přirozeného olupování slizničních a kožních buněk a v důsledku krvácení u žen. Zásobárnou železa jsou hlavně játra a slezina. Odtud se v případě potřeby, například při ztrátě krve, železo rychle zmobilizuje a následně využije.
Železo sa však veľmi pomaly a ťažko vstrebáva, približne do 10%. Funkčná regulácia metabolizmu železa je dôležitá vzhľadom na jeho toxicitu (toxicita súvisí s kumuláciou železa). Kľúčovú regulačnú úlohu má hormón hepcidín, tvorený v pečeni. Pre prípad poklesu zásob sa železo kumuluje v črevných slizničných bunkách, enterocytoch. Z čreva sa železo uvoľňuje do krvi a prenáša sa v nej makrofágmi. Hepcidín blokuje jeho uvoľňovanie z enterocytov a makrofágov do krvi v prípade jeho dostatočného množstva. Pokiaľ je ho dostatok, drží železo v bunkách. V prípade poklesu zásobného železa v pečeni sa zníži produkcia hepcidínu. Ten sa tvorí menej pri anémii a hypoxii. Vtedy je potrebné príjem železa zvýšiť. Naopak, jeho tvorba sa stimuluje pri dostatočnej zásobe železa, ale aj pri chronických zápaloch a pri infekcii, keď sa príjem železa takisto znižuje. Zníženie voľne dostupného železa je súčasťou obranyschopnosti organizmu pred patogénmi a rastom rakoviny. Všetky patogénne baktérie sú závislé od príjmu železa od hostiteľa. Vysoká hladina železa v krvi totiž zhoršuje infekcie, napríklad tuberkulózu alebo maláriu. Produkcia hepcidínu a zníženie resorpcie železa sa vysvetľuje snahou organizmu oddeliť železo od patogénnych baktérií. Železo sa separuje od baktérií tak, že sa skryje do makrofágov a zároveň sa blokuje nové vstrebávanie železa z enterocytov do krvi. Zvýšenie železa v makrofágoch ovplyvňuje ich aktivitu a produkciu cytokínov. Navyše, keď sa niekde železo nahromadí, spôsobí vzápätí oxidačný stres, tvorbu aktívnych foriem kyslíka, zápal a poškodenie buniek. V krátkom časovom trvaní je to užitočný boj s patogénom. Problémy vznikajú pri dlhotrvajúcich zápaloch.
Dnes vieme, že železo je základný prvok pre normálny vývin imunitného systému. Jeho deficit ovplyvňuje adekvátnosť imunitnej reakcie. Podieľa sa na tvorbe a vyzrievaní bielych krviniek.
Pri chronických zápaloch sa znižuje vďaka produkcii hepcidínu príjem železa a postupne sa popri tom vyvíja „anémia chronických chorôb“. Príčin anémií je viacero. Najznámejšou anémiou je anémia z nedostatku železa. Anémia chronických chorôb sa vyskytuje rovnako často a podávanie železa tu nemá veľký efekt. Vyššie opísaný mechanizmus stimuluje tvorbu pečeňového hepcidínu a zabraňuje vstrebávaniu železa v čreve. Ak ochorenie trvá dlhšie, postupne sa vyvinie chudokrvnosť, a to aj napriek dostatočnému príjmu železa z potravy. Príkladmi môže byť anémia sprevádzajúca artritídu, lupus, diabetes, chronické zápaly čriev a ďalšie ochorenia. Anémia sprevádza aj rakovinu a niektoré ochorenia obličiek. Býva takisto dôsledkom liečebných postupov ako dialýza, chemoterapia a rádioterapia.
Väčšina absorbovaného železa, asi 80%, sa použije na erytropoézu, tvorbu nových červených krviniek. Zvyšok sa uloží ako zásoba železa. Okrem hepcidínu sa na regulácii absorpcie podieľajú samotné slizničné bunky čreva. Keď sa v nich železo nahromadí, zablokujú sa voči jeho ďalšiemu príjmu. Po čase sa železo z tela vylúči von pri prirodzenom olupovaní povrchových buniek sliznice a nepotrebné železo odchádza aj stolicou. Normálne straty železa vieme bežne doplniť príjmom z potravy aj pri pomalom a obmedzenom vstrebávaní. V prípade hypoxie alebo zvýšenej erytropoézy je systém vstrebávania železa schopný zvýšiť jeho prijaté množstvo až na 20% obsahu v potrave. Problém nastáva vtedy, ak sú straty železa väčšie. Zvýšené straty predstavujú krvácanie, silnú menštruáciu, pôrod, operácie, úrazy, nehody, časté krvácanie z nosa alebo krvácanie v gastrointestinálnom trakte pri vredovej chorobe.
Zvýšená potreba železa v detskom veku, v tehotenstve a v období laktácie má súvis s tým, že železo je v podstate rastovým faktorom. U detí vedie nedostatok železa, okrem iného, aj k spomalenému rastu a oneskorenému mentálnemu vývinu. Inými príčinami nedostatku sú podvýživa v chudobných oblastiach, nevyvážená strava v našej civilizácii, ako aj nedostatočné vstrebávanie pri zápaloch čriev, napríklad pri celiakii. Ďalšou príčinou deficitu železa môže byť dlhodobé užívanie doplnkov výživy s vysokým obsahom kalcia alebo zinku, teda iných dvojmocných iónov, ktoré vytesňujú železo. Zdrojom železa v potrave je tzv. hémové železo v mäse, najmä vo vnútornostiach ako pečeň a srdce, a v rastlinnných potravinách zase nehémové železo. Z rastlinných potravín bohatých na železo treba spomenúť cereálie ako pšenicu, ovos, strukoviny – šošovicu a fazuľu, zelenú zeleninu – špenát, brokolicu, špargľu, ďalej paradajky, huby a niektoré druhy ovocia, napríklad jahody, hrušky a marhule. Stereotypné názory, že kto je veľa mäsa, bude mať dosť železa a silné svaly, sú nesprávne. Železo sa vyskytuje ako ióny Fe2+ a Fe3+. Väčšina železa v potrave sa nachádza v trojmocnej forme ako Fe3+ ióny, v tejto forme sa však ťažko vstrebáva. Tieto ióny sa rozpúšťajú len vďaka silne kyslému prostrediu žalúdka. Pri pH dvanástnika sú biologicky nedostupné. Preto sa musia v tomto mieste redukovať enzýmami na Fe2+. Schopnosť vstrebania železa sa zvyšuje v kyslom prostredí, vitamínom C, ovocnou šťavou, vínnym octom, citrusovým ovocím, citrátmi. Naopak, jeho vstrebávanie znižujú taníny nachádzajúce sa napríklad v čiernom čaji. Nedostatok železa býva spôsobený aj pitím veľkého množstva čiernej kávy, čierneho čaju alebo kakaa.
Homeostáza železa je významne ovplyvňovaná homeostázou medi. Meď ovplyvňuje vstrebávanie železa enterocytmi, normálnu mobilizáciu železa zo zásob v pečeni do krvi, využitie železa v erytropoéze kostnej drene a reutilizáciu železa makrofágmi v slezine. Interval je úzky – aj príliš málo, aj príliš veľa medi má škodlivý účinok a napokon často vedie k anémii. Železo sa vstrebáva tým istým mechanizmom ako ďalšie mikronutrienty, popri medi je to mangán, zinok, kobalt, chróm. Prebytok hociktorého z nich vytesňuje ostatné a môže zapríčiniť ich nedostatok. Preto suplementácia by mala byť rozumná a kontrolovaná. Ak liečba anémie z nedostatku železa nereaguje na podávanie železa, mali by sme myslieť aj na doplnenie medi.
Najznámejším a najrozšírenejším ochorením z nedostatku železa je anémia. Príčiny môžu byť viaceré. Vyššie sme sa venovali anémii chronických chorôb. Ďalej anémia vzniká v dôsledku nedostatku živín, porúch vstrebávania, pri stratách krvi krvácaním, počas gravidity a dojčenia, po operáciách, pri parazitoch a z ďalších príčin. Ak vezmeme do úvahy iba malnutričné príčiny, ide o nedostatok železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej. Anémia z nedostatku železa predstavuje len jeden typ tohto ochorenia, tzv. sideropenickú anémiu. Príznakmi anémie sú: rýchle unavenie sa, bledosť, pocit sťaženého dýchania pri námahe (pacient sa ľahko zadýcha), nízky fyzický výkon, zhoršená koncentrácia, padanie vlasov, hnačka alebo zápcha, veľká únava, náchylnosť na infekcie. U detí sa pridružuje pomalý rast a poruchy kognitívneho vývoja. Deti môžu mať zlé známky, pri väčších nárokoch na výkon ochorejú, veľa v škole vymeškávajú, po škole si potrebujú ľahnúť a pospať. Počas vývinu predstavuje nedostatok železa vážny problém. Anémia sa stanovuje na základe hladiny hemoglobínu v krvi, ktorá závisí od veku a pohlavia. Pohybuje sa v hodnotách 110 až 135 g/l. Podľa hladiny hemoglobínu rozlišujeme ľahkú anémiu (100 – 110 g/l), stredne ťažkú anémiu (80 – 100 g/l) a ťažkú anémiu – menej ako 80 g/l. Pre klasickú sideropenickú anémiu z nedostatku železa je typické zníženie hladiny hemoglobínu. Okrem toho poznáme megaloblastovú anémiu s veľkými krvinkami z nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listovej. Nedostatok vitamínu B12 máva aj neurologické príznaky. Presná diagnostika anémie nie je jednoduchou záležitosťou a je výsadou hematológa. Ak sú zásoby železa nízke, nazývame tento stav ako prelatentná anémia, lebo dodávky železa do kostnej drene ešte nie sú obmedzené. Latentná anémia je názov pre úplne vyčerpanie zásob železa a znížené dodávky železa do kostnej drene, avšak ani jeden z týchto dvoch prípadov sa ešte neprejavuje znížením hemoglobínu. V prípade krvácania, tehotenstva alebo zápalu sa anémia rýchlo rozvinie vzhľadom na nízke alebo nulové zásobné železo. Anémia bežne sprevádza aj intenzívny športový výkon. Pri intenzívnom športovom výkone, napríklad pri behu, dochádza k hemolýze a stratám železa. V diagnostike v systéme bunkových solí vieme z reči tela a zmeny zafarbenia v tvári odčítať nedostatok železa ešte pred tým, než je možné anémiu vyšetriť z krvi.
Ak pacient trpí anémiou alebo nízkym tlakom väčšinu života, Ferr phos bude potrebné podávať dlhšie, niekoľko mesiacov, a podľa závažnosti anémie bude taktiež treba zvážiť aj pridanie medi (Cuprum) a/alebo nízku dávku železa (okolo 15 mg) vo forme doplnku výživy na prechodnú dobu. Ferr phos podporí lepšie vstrebávanie a ukladanie železa z potravy. Pokiaľ ide o stratu krvi a prechodný nedostatok železa, jeho hladina sa veľmi rýchlo upraví pri užívaní 4 až 6 dávok denne (v priebehu niekoľkých týždňov). Pri dávkovaní počas tehotenstva je užitočné riadiť sa únavou (okrem výsledkov vyšetrenia krvi).
Nedostatok železa má rozmanité prejavy, avšak nebývajú prítomné všetky naraz. Veľmi zvláštnym javom je tzv. pagofágia, chuť na ľad. Dá sa to vysvetliť tým, že v obraze deficitu Ferr phos je nedostatočná schopnosť vyrovnávať zvýšenú teplotu, čo môže súvisieť napríklad so zvýšenou námahou, saunovaním alebo v lete. Horúčosť a zvýšená teplota či už lokálne alebo celkovo sú príznačné pre obraz deficitu Ferr phos. Paradoxne deficit železa je príčinou aj intolerancie chladu a nízkych teplôt.
Ferr phos je liek na prvé štádium zápalu pred exsudáciou, kedy sú sliznice, koža alebo tkanivá silne prekrvené, začervenané, bolestivé a sliznice sú navyše suché. Takto sa spravidla začína ako zápal dýchacích ciest, mandlí alebo hrdla. Ak sa podáva Ferr phos v prvom štádiu zápalu a infekcie každú polhodinu alebo hodinu, je pravdepodobné, že ochorenie potrvá veľmi krátko, zvyčajne jeden až tri dni. Zápal je prirodzená imunitná odpoveď pri obrane organizmu pred poškodením patogénmi. V tejto kapitole sme pre tým opísali, ako sa vďaka regulácii hepcidínom separuje železo od patogénov a ako sa ukryje do makrofágov, kde sa nahromadí. To pravdepodobne súvisí s oxidačným stresom a tvorbou reaktívnych foriem kyslíka a radikálov, vzhľadom na schopnosť železa zúčastňovať sa oxidačno-redukčných reakcií a vzhľadom na jeho afinitu ku kyslíku. Jedným z radikálov je NO, oxid dusnatý, ktorý normálne produkuje endotel ciev. Má silnú schopnosť uvoľňovať hladkú svalovinu ciev a tak spôsobiť ich dilatáciu. Teplota, bolesť a začervenanie sú dôsledkom hyperémie postihnutého miesta. Prietok krvi cievami je väčší, pretože cievy sú rozšírené. Je to vlastne kompenzačný mechanizmus, ako sa vyrovnať so zvýšenou potrebou kyslíka, pretože zápal je sprevádzaný zvýšeným metabolizmom, oxidáciou, horením. Rozšírenie ciev pri zápale súvisí so zmenou distribúcie železa.
Typickým symptómom pre podanie Ferr phos je kongescia, to znamená nahromadenie krvi. Pri akútnom podávaní soli Ferr phos zápal rýchlo ustupuje. Ferr phos by sme mohli nazvať aj biochemickým antiflogistikom a antipyretikom. Môžeme ho použiť nielen pri akútnych zápaloch, ako je angína, katary dýchacích ciest, zápal ucha, zápal močových ciest, ale aj pri akútnom zhoršení chronických ochorení ako napr. artritída, gastritída, zápaly čriev, Crohnova choroba, zápaly ďasien atď. Ak však zvýšená teplota trvá dlho (napríklad tri a viac dní) alebo vystúpi nad 39°C, treba k soli Ferr phos pridať aj Kali phos (biochemické antiseptikum) a tiež ho podávať akútne. S každým stupňom telesnej teploty sa zvyšuje metabolizmus približne o 10%, pričom zvýšený metabolizmus znamená zvýšené nároky na prísun kyslíka. Znížený metabolizmus sa rovná naopak zníženej telesnej teplote a zníženej spotrebe kyslíka tkanivami. Regulovaná znížená teplota sa využíva napríklad pri niektorých operáciách.
Podľa tradičnej čínskej medicíny v detskom veku prevláda jangová energia, ktorá predstavuje horúčosť. Opakom jangu je jin – chlad. U detí sa kumuluje jang a raz za čas sa musí spáliť horúčkou. Čínska medicína sa vyjadruje kvetnato a v tejto súvislosti hovorí o teplote u detí metaforicky, že im „praskne koža a deti následne vyrastú“. Môžeme si všimnúť, že deti sa po prekonaní náročnejšej choroby alebo detských chorôb v nejakom smere zmenia, posunú, dozrejú. Rozhodne dozrieva ich imunita. Zvýšená teplota štartuje množstvo imunitných pochodov, zabíja vírusy a baktérie, vytvára protilátky, a preto je jej zbytočné zrážanie naozaj kontraproduktívne. Nebezpečné však je, ak teplota stúpne alebo aj klesne príliš rýchlo (studené zábaly, sprcha) a ak stúpa nad 39°C. U detí je potrebné sa riadiť ich vitalitou. Je ťažké ich udržať v posteli, ak majú zvýšenú teplotu, ale normálnu chuť do jedla. Ak by teplota trvala viac ako tri dni, rozhodne treba odmerať CRP (hladinu C-reaktívneho proteínu v krvi), aby sa vylúčila bakteriálna infekcia a aby sa v prípade potreby nasadili antibiotiká. C-reaktívny proteín je veľmi cenným diagnostickým ukazovateľom zápalu. Podľa neho vieme rozlíšiť, či ide o bakteriálnu alebo vírusovú infekciu. Ak je CRP do 10, antibiotiká nepomôžu a ich nasadenie by bolo zbytočné. Ak je CRP nad 50, ide o bakteriálnu infekciu a odporúča sa antibiotická liečba. Ak je CRP v intervale 10 – 50, predpísanie antibiotika sa určí podľa klinického obrazu pacienta a laboratórnych vyšetrení (kultivácie, leukocytov). Ak dieťa začne byť spavé a slabé a má problém vyliezť z postele, rozhodne je potrebné navštíviť lekára.
Ak akútne podávame Ferr phos, povedzme každú hodinu, môžeme spozorovať vedľajší účinok – nespavosť. Železo v podstate posilňuje celkovú vitalitu a imunitu a pôsobí proti únave. Preto je súčasťou „bojovej kombinácie“ (Ferr phos, Nat mur, Kali phos), a preto Ferr phos používajú študenti v skúškovom období v kombinácii so soľou Kali phos. Kali phos je prostriedok pre mozog a proti duševnej a mentálnej únave. V dôsledku jeho účinku sa však človek upokojí a zregeneruje počas spánku, čo je najprirodzenejší spôsob vyrovnania sa s únavou. Pridaním soli Ferr phos, ktorá má nespavosť ako vedľajší účinok, sa študenti môžu učiť aj v noci bez toho, aby zaspávali nad knihami. Mozog je lepšie okysličený.
Každá zo solí „bojovej trojkombinácie“ pôsobí proti únave a syndrómu vyhorenia iným spôsobom, ktorý prirodzene vyplýva z mechanizmu jej pôsobenia. Preto aj obraz únavy (reč tela) je pri každej z nich odlišný.
Pri soli Kali phos ide o vyčerpanie bez dostatočného oddychu a spánku, duševný stres s hyperaktívnou mysľou, blúdivými myšlienkami, neschopnosťou vypnúť myšlienky a upokojiť sa, so strachom, nespavosťou a zvýšenou nervovou podráždenosťou (až do úplného vyčerpania a apatie).
V obraze deficitu soli Nat mur ide o celodennú malátnosť a otupenosť v dôsledku dehydratácie, zníženého metabolizmu, tvorby energie a vitálneho tepla so zhoršením ráno, keď sme najviac dehydrovaní (v noci nepijeme, ale vodu strácame). V obraze deficitu soli Nat mur je ťažké prebúdzanie sa a spánok nie je osviežujúci.
Obraz deficitu soli Ferr phos je úplne odlišný od predchádzajúcich dvoch. Typické je rýchle unavenie sa pri psychickom alebo fyzickom výkone, nízky tlak, závraty. Pacient sa ráno normálne prebudí, ale po krátkej aktivite, ktorá trvá 2 – 3 hodiny, nastáva útlm, potreba ľahnúť si alebo dať si kávu. Krátky oddych alebo spánok prinesie osvieženie, po opakovanej 2 – 3-hodinovej aktivite nastane opäť únava, čo sa môže zopakovať niekoľkokrát denne. Výrazným symptómom deficitu Ferr phos je nízky tlak krvi. Svalovina ciev nie je schopná sa podľa potreby stiahnuť a tak regulovať tlak alebo zmeny tlaku pri náhlej zmene polohy. Napríklad pri rýchlom vstávaní z polohy ležmo sa človeku zatočí hlava alebo nastúpi pulzujúca bolesť hlavy, ktorá sa zhorší v predklone. Často sa stáva, že človek má hodnoty sérového železa a hemoglobínu v poriadku a napriek tomu evidentne trpí niektorými symptómami z obrazu Ferr phos. Je to logické, keďže vyšetrením krvi zistíme stav železa iba na 70%, no nedozvieme sa nič o zásobnom železe.
Ďalším typickým problémom je oslabená imunita. Pacient tvrdí, že chytí všetky infekcie, s ktorými príde do styku. Pacienti s nedostatkom železa bývajú často chorí z únavy, keď sa prepracujú, preženú to s fyzickým výkonom alebo majú náročnejšie obdobie. Patogenita baktérií závisí od prísunu železa, a preto je v zvládnutí bakteriálnej infekcie jeho transport dôležitý. Baktériám treba zabrániť v prístupe k železu, ale zároveň je potrebný jeho dostatok pre imunitné funkcie. Bunkové soli fungujú ako prostriedok, ktorý pomáha bunkám vstrebať minerálnu látku z extracelulárneho priestoru dovnútra, čo je aj pri zvládaní akútnej infekcie žiaduce. Bunkové soli zároveň upravujú pohyb minerálnej živiny, čo je pri železe obzvlášť potrebné práve pre jeho toxicitu pri nahromadení sa v tkanive. Ferr phos preto pri infekcii nevysadzujeme ako bežné suplementy železa, ale naopak, užívame ho akútne, každú polhodinu až hodinu. Po zvládnutí infekcie a zápalu môžeme pokračovať v užívaní železa (2 až 4 dávky denne) na celkové posilnenie imunity. Ferr phos je obľúbený prostriedok mamičiek malých detí na podporu imunity dieťaťa pri nástupe do kolektívu.
Ferr phos nazývame prvou pomocou nielen pri zápaloch a infekciách, ale aj pri krvácaní a popáleninách. Pomáha v zástave krvácania pri silnej menštruácii, krvácaní z nosa, po trhaní zubov alebo po úraze. Vtedy sa podáva aj lokálne a vnútorne veľmi často (aj každých 5, 10 či 15 minút) podľa závažnosti krvácania. Kým akútnym prostriedkom pri krvácaní z nosa je Ferr phos, základným prostriedkom proti opakovanému krvácaniu z nosa je Calc phos, ktoré je potrebné užívať dlhšiu dobu, nielen akútne. Dilatované cievy sa pri námahe môžu ľahšie poškodiť a spôsobiť tak krvácanie. Anemické ženy krvácajú silnejšie kvôli z dôvodu dilatácie ciev pri nedostatku železa. Je to začarovaný kruh. Silné krvácanie spôsobí nedostatok železa a nedostatok železa spôsobí naopak silné krvácanie. Kombináciou na silné menštruačné krvácanie je Ferr phos a Calc phos. Počas silného krvácania je možné dávkovať ich aj každú hodinu. Ferr phos pomáha v zástave krvi stiahnutím cievy, podporuje vstrebávanie železa a jeho využitie v kostnej dreni. Kalcium je jednak faktor zrážania krvi a jednak prostriedok pre posilnenie kostnej drene a tvorbu krvných buniek. (V kapitole o soli Kali mur sme spomínali silné krvácanie s veľkým zrazeninami krvi).
Pri popáleninách rozpustíme pár tabliet Ferr phos na kašu a nanesieme čo najskôr na postihnuté miesto. Ošetrenie popálenín netreba podceňovať, inak sa popálenina zvykne zhoršiť. Potom opláchneme studenou vodou. Pri úpale je vhodné užívať Ferr phos vnútorne z dôvodu prehriatia v kombinácii so soľou Nat mur na rehydratáciu.
Ferr phos je ďalšou soľou, ktorá má v obraze bolesti hlavy. Tieto sú však pulzujúce a zhoršujú sa pri predklone, vtedy sa krv naleje do hlavy a cievy nie sú schopné rýchlo vyrovnať tlak stiahnutím sa. Tepavá bolesť súvisí s kongesciou – nahromadením krvi. Bolesti hlavy sa zhoršujú pri námahe, v teple, pohybom alebo trasením hlavy.
Všeobecne známe vedľajšie účinky pri užívaní suplementov železa sú hnačka alebo zápcha. Tie sú však zároveň prejavom deficitu železa. Zápcha sa vysvetľuje slabosťou hladkej svaloviny vykonávať peristaltický pohyb. Železo dáva hladkej svalovine silu. Hnačka býva sprevádzaná lokálnym zápalom črevnej sliznice.
Ferrum phosphoricum v homeopatii
V homeopatii je Ferrum spojené s vytrvalosťou, výdržou, húževnatosťou, nepoddajnosťou, silou, ťažkou prácou, tvrdosťou, ale aj bojom a odporom. S objavom železa prišli aj železné zbrane. Perióda železa sa nazýva perióda práce. Vytrvalosť v práci. Phosphorus zase úplne naopak predstavuje vzťahy, súcit, lásku a komunikáciu. Odráža tendenciu rýchlo vyčerpať zásoby energie.
Ferrum phosphoricum sa používa pri ochoreniach so zvýšenou teplotou, začervenanými lícami, kongesciou, pri gastrointestinálnych a respiračných zápaloch, artritíde, anémii, krvácaní atď. Problémy sa zlepšujú odpočinkom a studeným obkladom. Vyčerpanosť, najmä z práce a vzťahov. Prejaví sa v náročnejšom období ako zápal, infekcia a alebo ako potreba odpočinku.
Medicínska astrológia
G. W. Carey priradil túto bunkovú soľ ku znameniu Rýb, ktoré ovládajú chodidlá, prsty na nohách a krvný obeh. Chodidlá sú kontaktným miestom so zemou v čase, keď sme aktívni. Železo má vlastnosť magnetizmu a magnetizmom sme pripútaní k zemi, ktorej jadro je v podstate roztavené železo. Ryby zvyknú mávať problém s uzemnením a smerovaním, podliehajú zmätku. Je to premenlivé vodné znamenie a zároveň posledné znamenie zverokruhu – ukončenie cesty kvapky vody. Tá najskôr dopadne na zem, presiakne do rieky, potom do oceánu, odparí sa a vráti sa tam, kde bol začiatok jej cesty, teda v Rybách. Predstavujú nadpozemskosť, emocionálnu a duchovnú obetu, súcit a meditáciu. V obraze deficitu Ferr phos často nie sú nohy na zemi, pretože v dôsledku vyčerpania, nízkeho tlaku alebo akútnej infekcie si pacient musí ľahnúť. Záchranár v polohe ležmo musí zregenerovať a doplniť svoje sily, aby mohol byť opäť nápomocný.
Jazyk farieb – magenta
V systéme bunkových solí je železo, Ferrum phosphoricum, priradené k magentovej farbe. Názov farby „magentová“ sa používa v našom jazyku pomerne krátko. Je to terciárna farba vytvorená červenou (symbolizujúcou zem) a modrou (symbolizujúcou nebo). Vzťah neba a zeme, alebo inými slovami prinášanie neba na zem, sa v tejto farbe odráža ako neprekonateľná túžba pomáhať druhým. Magentová je farbou záchranárov. Pomáhanie prináša intenzívny pocit hlbokého naplnenia, veľmi príjemný pocit užitočnosti, zmysluplnosti a začlenenosti. S pomáhaním to však môžeme aj preháňať, ak presne nevieme, kde sú naše hranice a aké sú naše možnosti. Vtedy hovoríme o „syndróme záchranára“. Ak robíme veľa pre druhých (môže ísť o pomáhajúce profesie, ako sú terapeuti, zdravotné sestry, alebo o starostlivosť o dieťa či starého rodiča), ale sami sa nedokážeme dostatočne ošetriť, vtedy sa veľmi ľahko môžeme dostať do obrazu deficitu Ferr phos.
V reči farieb je magentová farba spájaná s regeneráciou nielen fyzických, ale aj duševných síl. K dispozícii máme obmedzené množstvo energie a na druhej strane je tak veľa vecí, ktoré chceme alebo musíme urobiť. Ako to vybalansovať tak, aby sme sa úplne nezničili? Primeranosť je tu výstižné slovo. Môžeme len toľko, koľko vládzeme, a pritom by sme mali mať usporiadané priority. To zahŕňa najskôr aj koncept „my a potom druhí“. Ak by dospelý v lietadle nasadil masku najskôr dieťaťu, možno by ju už nestihol nasadiť sebe. Ak chceme byť nápomocní, musíme byť v kondícii. Veľakrát sa stáva, že chceme pomôcť niekomu viac, než chce on sám. To súvisí s ilúziou o vlastnej veľkosti, sile, možnostiach, ako aj s neznalosťou vlastných limitov a kompetencií. Spomeňme v psychológii známy dramatický trojuholník z transakčnej analýzy E. Berneho. Poznáme tri významné roly: obeť, útočník a záchranca. Vieme, že tieto roly sú veľmi premenlivé a napokon sa snaha pomôcť môže otočiť proti samotnému záchrancovi, obeť sa stáva útočníkom, záchranca obeťou.
Magenta predstavuje aj iné svety, inšpiráciu, múzu, požehnanie, ktoré pochádza odkiaľsi, regeneráciu duševných síl počas spánku. Magenta predstavuje tiež vytváranie a prinášanie krásy v našom svete, zmysel pre maličkosti a detail, otvorenosť voči novej inšpirácii, či už ide o umenie, alebo o uspokojovanie spoločenskej potreby. Uzemnenie nových vecí, zhmotnenie inšpirácie. Vytváranie lepšej, krajšej a zdravšej reality vyžaduje veľa energie a vytrvalosti. To všetko je možné len vtedy, ak nás baví to, čo robíme. Činnosti, ktoré nás bavia, nás nevyčerpávajú, ale naopak, dodávajú nám energiu. V tejto farbe ide skôr o kvalitu než kvantitu. Nie je dôležité, či ide o varenie, umelecké vyjadrenie alebo riadenie veľkej spoločnosti. V spôsobe, akým robíme to, čo robíme, je zásadný rozdiel. V „jazyku farieb“ existuje pre toto výraz „poctivé živobytie“, ktorý vyjadruje situáciu, keď sa práca robí s láskou.
Veľmi užitočné je riadiť sa pravidlom: „Nauč sa mať rád to, čo práve robíš“. Ak nás baví to, čo robíme, energia cez nás prúdi z akéhosi nekonečného zdroja mimo nás, nabíja nás, vyživuje, energetizuje a my necítime únavu ani po mnohých hodinách takejto práce, ani pri nedostatočnom spánku. Opačný prípad je, keď sa nám nechce a do práce či činnosti sa nútime. Akoby sme do toho dávali energiu zo seba, namiesto toho, aby plynula cez nás. Vtedy sme väčšmi ubití a vyčerpaní.
Máte otázky?
Kontaktujte nás
Poradenstvo
icon-phone

02 44 63 10 87
Po – Pia: 9:00 – 18:00

Objednávky
icon-phone

0907 806 804

Lekáreň Vicky Wall

Red Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 47 321 211
IČ DPH: SK2023821690
IBAN: SK53 0200 0000 0031 9052 4254