CALC SULPH

Calcium sulphuricum – Detoxikácia tkanív
Calcarea sulphurica
Síran vápenatý obsahuje dvojmocný, prevažne extracelulárny kalciový katión vo zväzku so zvyškom kyseliny sírovej.
Calc sulph je základná soľ na detoxikáciu. Spriechodňuje tkanivá a podporuje detoxikačnú funkciu pečene. V prírode sa táto látka nachádza bežne ako nerast sadrovec alebo ako odrody sadrovca – amorfný alabaster alebo kryštál selenit. Alabaster býva komplementárnej svetlokoralovej farby. Síran vápenatý je málo rozpustný vo vode, spôsobuje neodstrániteľnú permanentnú tvrdosť vody.
Najčastejšie prípady použitia soli Calc sulph
Ďalej uvádzame typické a najčastejšie prípady použitia tejto soli, pričom v zátvorke je uvedená aj vhodná kombinácia viacerých solí:

 • Chronické a opakujúce sa hnisavé zápaly: akné, jačmeň, zápaly ďasien, angíny, afty, fistula,… (Nat phos, Nat sulph), crusta lactea – mliečna chrasta (Kali mur).
 • Hnisavý herpes na perách, ktorý sa často opakuje.
 • Zápal dýchacích ciest (akútny aj chronický) s hnisavým výtokom (bieložltý až zelený, hustý, často masívny).
 • Celulitída, pomarančová koža, hrubá a tuhá kožná riasa. Spriechodňuje tkanivá.
 • Podpora pri detoxikácii organizmu, pôsobí odhlieňujúco (Nat sulph).
 • Reuma, bolestivé chronické zápaly spojivového tkaniva, často s opuchom (Nat phos).
 • Tkanivový opuch, serózny opuch (Nat sulph).
 • Vredy na koži a slizniciach, otvorené hnisavé a zle hojace sa rany, vredy predkolenia, vred žalúdka a iné.

Poznámka: Calc sulph nie je ideálny akútny liek pri aftách a herpesoch. Je lepšie ho použiť v medziobdobí prepuknutia na koži a zabrániť opakovaniu erupcií. Ak Calc sulph použijeme v akútnom stave, zrýchli celý proces – vysypanie sa a hojenie herpesu.
Na začiatku užívania soli Calc sulph môže dôjsť k zhoršeniu hnisavej vyrážky alebo sa hnisavá vyrážka môže objaviť. Vtedy treba organizmus detoxikovať a dávkovať preparát pomalšie, stačia 3 tablety denne. Pomôže aj diéta – ľahko stráviteľná strava – zo solí pridať Nat phos na podporu obličiek a Nat sulph na podporu pečene, dostatočný pitný režim je samozrejmosťou.
Reč tela

 • Hnisavé kožné vyrážky.
 • Zhoršenie z vlhka.
 • Hrubá kožná riasa.

Tvárová diagnostika

 • Alabastrová biela.
 • Biely ako stena alebo sadra.

Podrobná biochémia
Kapitola o tejto bunkovej soli bude asi najkratšia, pretože jej medicínske použitie úplne chýba. Potreba tejto soli sa viaže na dlhodobé prekyslenie organizmu. Vo všeobecnosti platí, že mäkká voda, vhodná na pranie a čistenie, je kyslá, a tvrdá voda, obsahujúca minerálne látky ako uhličitan vápenatý alebo síran vápenatý, je naopak zásaditá. To, čo je dobré pre pranie bielizne, je však škodlivé pre tkanivá. Kyslé prostredie vedie k deficitu všetkých kalciových zlúčenín a kremíka. Kyselina sa vápnikom neutralizuje, rozpúšťa ho a „vymýva“ z tela von. V systéme bunkových solí tak môže nastať obraz soli Calc phos, Calc fluor, Calc sulph či Silicea.
Aký je obraz Calc sulph a empirické poznatky deficitu tejto soli? Tkanivá sú menej odolné, krehké a majú tendenciu sa rozpadať. Lymfatický systém je dlhodobo preťažený. V tkanivách sa hromadia odpadové látky, čo sa za dlhý čas prejaví hrubšou kožnou riasou, chronickým hnisaním, opuchmi a zápalmi. Keď silno chytíme kožu (napríklad na predlaktí) medzi palec a ukazovák a javí sa ako tuhá, ťažko pohyblivá, dokonca môže byť problém vôbec vytvoriť kožnú riasu, považujeme to v reči tela za symptóm Calc sulph a znamená to potrebu detoxikácie touto soľou. Naopak voľná koža, na ktorej sa po stlačení vytvorí viacej vrások, predstavuje žiadaný stav.
Calcarea sulphurica spriechodňuje tkanivá a dáva do pohybu toxíny. Tie by sa správne mali odviesť lymfatickým systémom, filtrovať v pečeni a vylúčiť z tela von. Pokiaľ je reakcia prudká, alebo ak sú pečeň a lymfatický systém oslabené a preťažené, môže sa na koži alebo slizniciach objaviť alebo zhoršiť hnisavá vyrážka. Znamená to, že deficit je veľký a je potrebné Calc sulph dopĺňať.
Calc sulph, rovnako ako všetky sulfurické soli, podporuje činnosť pečene a detoxikuje ju. Dalo by sa povedať, že Calc sulph je najlepšia zo solí na celkovú detoxikáciu. Spolu s Nat sulph detoxikuje pečeň. Popri Nat phos detoxikuje lymfatický systém. Ten sa skladá z lymfatických ciev, uzlín a orgánov (týmus, slezina, kostná dreň). Úlohou lymfatického systému je odvádzať tekutiny a látky z medzibunkového priestoru späť do krvného riečiska. Odvádzajú sa takto látky s väčšou molekulou, ale aj produkty metabolizmu a degenerácie buniek, toxíny, baktérie. Významné je navracanie bielkovín, ktoré zvyšujú onkotický tlak (to znamená, že „viažu a strhávajú“ so sebou vodu), späť do krvi. Ak sa táto funkcia naruší, vznikne opuch tkaniva. Lymfatické uzliny pracujú ako filter zachytávajúci baktérie, vírusy, rakovinové bunky. Menia zloženie lymfy a tvoria protilátky. Lymfatický systém má popri detoxikačnej funkcii aj významnú imunitnú úlohu. Lymfatické cievy ústia do žilového systému. Pre prúdenie lymfy má mimoriadny význam svalová kontrakcia, pretože systém lymfatických ciev nemá žiaden pohonný orgán ako srdce. Pri cvičení sa zvýši prietok lymfy až 15- krát. Bez pravidelného cvičenia preto človek nemôže byť úplne zdravý. Zloženie lymfy je podobné zloženiu krvi a tkanivového moku, má však mierne odlišné zloženie elektrolytov. Obsahuje viac proteínov a protilátok a z krvných buniek obsahuje len biele krvinky. Lymfa na svojej ceste zbiera odpadové látky metabolizmu a jej prúdenie sa spomalí, ak sa pH zníži v dôsledku nahromadenia kyslých produktov. Počas 24 hodín sa u dospelého človeka vytvoria asi 2 až 3 litre lymfy.
Calc sulph je účinný prostriedok pri dlhodobo hnisavých stavoch. V prípade akútneho hnisavého zápalu môže pomôcť skôr Silicea, zlúčenina kremíka, ktorá vypudzuje všetko neživé z tela von a čistí tkanivá. V praxi sa postupuje tak, že na hnisavý zápal sa podá najskôr Silicea. Pokiaľ by bolo hnisavé ložisko mimoriadne bolestivé alebo v oblasti hlavy, pridáme aj homeopatický liek Hepar sulphur calcarea 30C na zastavenie hnisania. Potencia je tu veľmi dôležitá. Svojím účinkom a chemickým zložením sa Calc sulph podobá homeopatickému lieku Hepar sulphur calcarea. V nízkej potencii, C5 alebo D6 podporuje spriechodnenie, čistenie tkaniva a hnisanie, kým vo vysokej potencii Hepar sulph. calc. C30 hnisanie zastavuje. Ak by hnisavý zápal trval týždne alebo sa opakovane vracal, vymeníme bunkovú soľ Siliceu za Calc sulph.
Hnis je bieložltý viskózny exsudát, ktorý vzniká v dôsledku zápalu a bakteriálnej infekcie. Obsahuje mŕtve biele krvinky, baktérie, proteíny, zvyšky rozkladajúceho sa tkaniva a ďalšie zložky. Chronické hnisavé zápaly alebo opakujúce sa hnisavé zápaly môžu mať súvis s oslabenou výkonnosťou imunitného systému alebo oslabenou pečeňou a sú dôsledkom chronického zápalu.
Obraz deficitu Calc sulph je dôsledkom dlhodobého prekyslenia, k čomu najviac prispieva intenzívny dlhotrvajúci stres. Ide najmä o ľudí, ktorí žijú v dlhodobo stresujúcich a komplikovaných vzťahoch a životných situáciách. Preto sa v literatúre uvádza, že Calc sulph je soľ na šoky. Bunkovou soľou pre akútny šok je však Kali phos.
Calcarea sulphurica v homeopatii
Kalcium v homeopatii predstavuje záujem o to, „čo si o mne druhí pomyslia“, znamená citlivosť na kritiku a plachosť, ale aj potrebu bezpečia domova. Sulphur zase predstavuje šaty, krásu, lásku, vzťahy, ale aj sebeckosť, necitlivosť voči citom druhých a žiarlivosť. Keď dáme spolu tieto dve zložky, tento homeopatický liek je pre žiarlivých ľudí, často deti, ktoré sú nešťastné, lebo sa cítia byť nedocenené. Túžba po ocenení je ústredná téma. Žiarlivosť môže mať najrôznejšie prejavy. Niektorí ľudia uviazli v presvedčení, že druhí si budú o nich myslieť, že nie sú milí a pekní. Mienka druhých je nesmierne dôležitá, čo môže viesť k úplnému odcudzeniu sa sebe a vytváraniu závislých vzťahov. Vonkajší prejav môže byť prehnaná milota, koketnosť, maznavosť, krásne šaty. Ale prejav žiarlivosti môže byť aj tvrdý a agresívny.
Medicínska astrológia
Calc sulph je priradená fixnému vodnému znameniu Škorpióna. Jeho vládcom bola planéta bojovníkov Mars. Od objavenia Pluta v roku 1930 je vládcom Škorpióna táto najmenšia planéta. Má však podobný osud ako bunková soľ. Astronómovia pochybujú o jej právoplatnom mieste medzi planétami vzhľadom na jej rozmery a z rodiny planét bola v roku 2006 vylúčená. Neskôr ho zase zaradili naspäť medzi planéty.
Hlavným darom Škorpióna je hĺbka a stratégiou je introspekcia a úprimnosť. Slabou stránkou škorpióna je náladovosť. Fixná forma vody predstavuje skôr kolektív a kolektívne vedomie a podvedomie než jednotlivca. Škorpión ovláda genitálie, konečník a prostatu.
Jazyk farieb – tyrkysová
Tyrkysová je terciárna farba zložená z dvoch dielov modrej, symbolizujúcej univerzum a jednotu, a jedného dielu žltej, symbolizujúcej individualitu. V tejto farbe sme tak blízko k jednote, že ostáva už len posledná skúška sebectva. Čím sme bližšie k modrej, tým viac zažívame silu univerza a stávame sa jeho nástrojom, spolutvorcom. V rámci vlastnej individuality sme si vedomí svojej moci, ktorou môžeme disponovať. Musíme sa s ňou naučiť narábať zodpovedne, ale aj citlivo. Práve toho sa týka posledná skúška. Tyrkysová je aj farbou ľadu – symbolom zamrznutých, veľmi hlboko potlačených emócií. Negatívnym významom tejto farby je necitlivosť, ba až krutosť. Moc používaná bez súcitu (srdca) dokáže naozaj napáchať veľké škody. Príkladom boli fašisti a nacisti v minulom storočí, ktorí demagogicky zneužili posvätné symboly a učenie na kruté a deštruktívne dosahovanie svojich cieľov. Táto farba stojí na farebnej ružici oproti koralovej, ktorá predstavuje presný opak – extrémnu emocionálnu senzitivitu, empatiu, cit spolupatričnosti, skutočnú rovnocennosť, demokraciu a spoločenstvo, kedy nemôžeme druhého zraniť, lebo jeho bolesť sa nás bytostne dotýka. V tyrkysovej, farbe individualizácie máme tendenciu sa od skupiny oddeliť, osamostatniť a ísť hľadať odpoveď na otázku: Kto som? S čím súhlasím a s čím súhlasiť nemôžem, čoho sa chcem zúčastniť, na čom sa chcem podieľať a čo je mimo mojej pravdivosti a podstaty. Odísť od svojho kmeňa, ktorý predstavuje istotu a bezpečie, chce ozaj veľkú silu a prekonanie citov strachu, ale aj viny, že opúšťame blízkych a porušujeme zaužívané pravidlá. No túžba spoznávať pravdu o sebe a o svete je silnejšia.
Vďaka načúvaniu svojim emóciám sa vieme vysporiadať s kvantom informácií útočiacich cez masmédiá a internet a nájsť si tie potrebné a užitočné poznatky. Začíname si uvedomovať svoju jedinečnosť a schopnosť stáť za vlastnými presvedčeniami, ktoré môžu byť nakoniec úplne odlišné od nepísaných pravidiel a zvykov rodiny a spoločnosti.
V tyrkysovej hľadáme aj riešenie na kontroverzné otázky ako očkovanie, homosexualita alebo sa vyrovnávame s komplikovanými blízkymi vzťahmi. Keď nájdeme samých seba, môžeme sa vrátiť späť do spoločnosti a slobodnejšie v nej fungovať a prispievať do nej. Témou je teda potreba niekam patriť a blízke vzťahy v rovnováhe so slobodou, nezávislosťou individuality a uznaním jedinečnosti. Kým sa však naučíme jemnosti a citlivosti v narábaní s vlastnou mocou a nájdeme zodpovedný spôsob, ako žiť slobodne a zároveň ohľaduplne, môžeme zažiť veľakrát obdobie šokov a osobných drám. Na ceste hľadania môžeme stratiť prácu, priateľov, kontakt s rodinou, materiálne hodnoty a niekedy aj zdravie. Tyrkysová je o rozvíjaní emócií a hľadaní pravdy o sebe a o svete.
Dr. Schüssler napriek dobrým terapeutickým výsledkom soľ Calc sulph v poslednom 25. vydaní svojej Skrátenej terapie vylúčil zo systému bunkových solí, pretože Bunge vo svojej učebnici uviedol, že Calc sulph nie je konštantnou súčasťou tkanív. Ani v medicíne sa vôbec nepoužíva, ak odhliadneme od sadry. Nasledovníci Schüsslerovej biochémie ju napokon zaradili späť a používa sa dodnes, pretože hrá dôležitú transportnú úlohu v medzibunkovom priestore. Keďže už bolo zaužívané číselné pomenovávanie solí podľa abecedného poradia, má v nemecky hovoriacich krajinách posledné číslo 12, hoci by jej patrilo číslo 3. Je to najmenej pochopená a používaná soľ. Otázkou ostáva, nakoľko je rozvinutá citlivosť a slobodné zodpovedné zmýšľanie v spoločnosti, v ktorej žijeme.
Momentálne prechádzame ako spoločnosť procesom rozvíjania citu spolupatričnosti (koralová) na jednej strane, a jemnosti, zodpovednosti, slobodného zmýšľania a uvedomenia si osobnej moci (tyrkysová) na strane druhej. Vraciame sa od globálneho k lokálnemu. Zisťujeme, že pomoc a ochrana vonkajších autorít – vlád a organizácií – nestačí. Demokraciu nevytvára iba systém, ale najmä samotní jednotlivci.
Máte otázky?
Kontaktujte nás
Poradenstvo
icon-phone

02 44 63 10 87
Po – Pia: 9:00 – 18:00

Objednávky
icon-phone

0907 806 804

Lekáreň Vicky Wall

Red Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 47 321 211
IČ DPH: SK2023821690
IBAN: SK53 0200 0000 0031 9052 4254